Szkoły wyższe

Druga kadencja prof. Arkadiusza Mężyka w fotelu rektora Politechniki Śląskiej

Opublikowano: 2020-04-28

forum akademickie
Źródło: www.mrstudio.pl

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk pozostanie na stanowisku rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2020–2024. Był jedynym kandydatem w wyborach, które odbyły się we wtorek kwietnia.  

Po raz pierwszy w historii uczelni głosowanie zostało przeprowadzone w trybie online. Wzięło w nim udział 298 elektorów spośród 300 uprawnionych. Minimalna liczba ważnie oddanych głosów potrzebna do wyboru wynosiła 150. Na prof. Arkadiusza Mężyka zagłosowały 252 osoby; 21 osób wstrzymało się od głosu, a 25 było przeciw. Profesor Arkadiusz Mężyk jest 17. rektorem Politechniki Śląskiej.

– Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję była spowodowana tym, że pewien proces rozpocząłem i chciałbym go dokończyć, by efekty naszych działań przyniosły korzyść dla uczelni. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej w pierwszym konkursie, chciałbym żeby w kolejnym Politechnika Śląska również znalazła się w tym gronie – powiedział zaraz po wyborze rektor-elekt. Zasygnalizował także, czym będzie różnić się nadchodząca kadencja od mijającej.

– Przede wszystkim te zmiany, które były niezbędne do wprowadzenia, a wynikały m.in. z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały wprowadzone na przełomie 2019 i 2020 roku, a zatem będziemy w tej chwili optymalizować funkcjonowanie uczelni. Będziemy doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną, będziemy również walczyli o rozpoznawalność międzynarodową. To są nasze główne zadania na najbliższą kadencję – zapowiedział.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk urodził się w 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, którego w latach 2012–2016 był dziekanem. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a w 2002 roku – także z wyróżnieniem – rozprawę habilitacyjną. Nominację profesorską otrzymał w 2007 roku.

W trakcie swojej pracy zawodowej realizował projekty z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także związane z zastosowaniem mechatroniki w medycynie. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi finansowanymi m.in. przez NCN, NCBiR, KBN, POKL. Jako wykonawca brał udział w ponad 40 pracach naukowo-badawczych i projektach. Był członkiem 12 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. W 1992 r. odbył półroczny staż w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby (Dania), w 1993 r. – kurs NATO ASI w Portugalii, a w 1996 r. kurs CISM w Udine (Włochy).

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Jest współautorem 18 patentów i 2 wzorów przemysłowych. Prowadzi wykłady na uczelniach technicznych w Portugalii, Belgii, Francji oraz w Niemczech. Jest doktorem honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Sportu Akademickiego. Od 2019 roku jest wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2018 roku został wybrany wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Zasiada w Komitecie Mechaniki PAN i Komitecie Budowy Maszyn PAN.

MK, Jadwiga Witek, źródło: PŚl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie