Szkoły wyższe

Druga kadencja rektora ZUT

Opublikowano: 2020-05-29

forum akademickie
Źródło: www.zut.edu.pl

Prof. Jacek Wróbel, obecny rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. Wybory na kadencję 2020–2024 odbyły się w piątek 29 maja.

O stanowisko rektora ZUT-u ubiegało się dwóch kandydatów: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) oraz dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa). Głosowanie ze względu na sytuację epidemiczną przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz według zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Elektorzy byli podzieleni na 10 grup (każda po 10 osób) i zaopatrzeni w maseczkę oraz rękawiczki. Głosy oddawali w odstępie czasowym.

W wyborach wzięło udział 95 ze 100 uprawnionych. Prawie dwa razy więcej głosów – 61 – oddano na prof. Jacka Wróbla (na prof. Witolda Biedunkiewicza – 34) i to on będzie nadal kierował szczecińską uczelnią.

ZUT będzie regionalnym inkubatorem myśli technologicznej i czołowym centrum nowych technologii w Polsce, które będzie służyło całemu społeczeństwu – zapowiedział tuż po ogłoszeniu wyników prof. Wróbel.

Jego plany na najbliższe cztery lata związane są w dużej mierze z inwestycjami m.in. utworzeniem Campusu ICT (technologii teleinformatycznych) oraz budową Akademickiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ul. Tenisowej. Rektor zamierza również poprawić wskaźniki rekrutacyjne, zmniejszyć liczbę kierunków studiów z 45 do 32 i dostosować je do zapotrzebowania rynku pracy oraz przygotować na wybranych wydziałach szkolenia i kursy dla studentów, po których uzyskiwaliby dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem czy zaświadczeniem honorowanym przez podmioty gospodarcze.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, ur. się w 1962 roku. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie (1986 r.). W 1994 roku uzyskał stopień doktora, a w 2007 – doktora habilitowanego w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin. Od września do grudnia 2008 roku pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia Akademii Rolniczej, a po jej połączeniu z Politechniką Szczecińską i utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego był prorektorem ds. studenckich (2009–2016), a następnie rektorem.

Specjalizuje się w fizjologii roślin, ekofizjologii i ekologii oraz biochemii roślin i gleb. Prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. właściwości antyoksydacyjnych różnych gatunków roślin uprawnych i ogrodniczych, mikrorozmnażania w kulturach in vitro różnych genotypów wierzby energetycznej, wpływu różnych antybiotyków na aktywność enzymatyczną gleby, porównania intensywności procesów fotosyntezy i oddychania ciemniowego u morfologicznie zróżnicowanych form grochu siewnego, wpływu żywienia magnezem i wapniem na aktywność fotosyntetyczną różnych odmian fasoli szparagowej, wykorzystania metod numerycznych w analizie danych środowiskowych. Jego dorobek naukowy to ponad 140 opublikowanych prac, w tym 80 oryginalnych (ok. 25 z listy filadelfijskiej). Brał udział w 5 krajowych projektach badawczych i kierował 8 projektami w ramach badań własnych. Jest współautorem 4 skryptów dydaktycznych oraz promotorem ok. 60 prac dyplomowych na kierunkach ochrona środowiska, ogrodnictwo, biotechnologia oraz rolnictwo.

W tej kadencji jest zastępcą przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (od 1993 r.) i Akademickiego Związku Sportowego (od 2012 r.). Jest członkiem Towarzystwa Polsko-Francuskiego (Alliance Française).

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie