Sport akademicki

Drugie miejsce AGH Space Systems w Indian Rover Challenge

Opublikowano: 2019-01-31

forum akademickie
Fot. AGH Space Systems

Wchodzący w skład AGH Space Systems zespół łazikowy zajął drugie miejsce w międzynarodowych zawodach robotycznych Indian Rover Challenge 2019 w Manipalu Institute of Technology w Indiach. Krakowscy studenci uzyskali najwyższy wynik w konkurencji „astronaut assistance task” i bardzo dobry w „science task”.

Rover Challenge Series (RCS) organizowany jest przez Mars Society i stanowi jedną z najbardziej prestiżowych lig zawodów robotycznych na świecie. Zawody Indian Rover Challenge wchodzą w skład serii RCS i są jedynymi rozgrywanymi na terenie Azji. Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej wystartował z Kalmanem – drugim po Phobosie łazikiem, który powstał w ramach AGH Space Systems. Prace nad nim trwają ponad dwa lata. Obecnie w skład zespołu wchodzą cztery sekcje: mechaniki, elektroniki, software oraz science, w skład których wchodzi łącznie 12 osób z czterech wydziałów AGH oraz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W finale Indian Rover Challenge, do którego dotarło 10 z 35 startujących w zawodach drużyn, rozegrano cztery konkurencje mające sprawdzić sprawność różnych systemów łazika oraz jego przystosowanie do radzenia sobie z problemami, jakie mogą pojawić się w przyszłości przed robotami wspomagającymi astronautów kolonizujących Marsa. Celem „traversal task” było odnalezienie trzech przedmiotów rozrzuconych po wyznaczonym przez organizatorów obszarze oraz dostarczenie ich do punktów zrzutu. Zarówno przedmioty jak i punkty zrzutu lokalizowane były za pomocą koordynatów GPS, a znajdowały się one na trudnym do przebycia terenie o różnych właściwościach. „Astronaut assistance task” miał za zadanie przetestowanie sprawności manipulatorów zainstalowanych na łazikach. W ramach zadania należało przeprowadzić operacje na przełącznikach, przyciskach czy dźwigniach, a także schować określony ładunek w umieszczonej nad ziemią skrytce. „Autonomous task” sprawdzał z kolei zdolność łazika do lokalizacji, mapowania terenu wokół siebie oraz działania bez pomocy operatora. By zdobyć punkty w tym zadaniu łazik miał samodzielnie przejechać między serią punktów określonych za pomocą koordynatów GPS, omijając przy tym napotkane przeszkody. Zadanie to jest jednym z trudniejszych, ponieważ poza wydaniem polecenia startu niedozwolone jest jakiekolwiek ręczne sterowanie łazikiem, przez co wszystkie operacje musi przejąć program znajdujący się na komputerze pokładowym. Ostatnie zadanie – „science task” – składało się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich należało znaleźć na wyznaczonym obszarze interesujące pod względem biologicznym miejsce, udokumentować je za pomocą dostępnych czujników, a następnie pobrać próbki i przebadać je pod kątem możliwości występowania życia. Drugą częścią była prezentacja otrzymanych w ten sposób wyników i omówienie ich biologicznego znaczenia w kontekście poszukiwania śladów życia na Marsie.

Każde zadanie wiązało się z ograniczeniem czasowym, którego nie można było przekroczyć. Łazik musiał również zmieścić się w określonym zakresie wagowym, a także działać bezawaryjnie i komunikować się bezprzewodowo z operatorami na odległość do 200 metrów. Niespełnienie choćby jednego z tych warunków wiązało się ze znaczną ilością karnych punktów. W ramach zadań punktowane były sukcesy w poszczególnych wspomnianych operacjach oraz przejście kolejnych opisanych etapów. W skład jury, które oceniało wykonanie poszczególnych operacji oraz przejście kolejnych etapów, wchodzili członkowie zespołu Mars Rover Manipal oraz wykładowcy Manipal Academy of Higher Education i Manipal Institute of Technology związani z robotyką oraz inżynierią mechatroniczną.

Źródło: AGH

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie