Szkoły wyższe

Drzwi Otwarte UMCS: Oferta dydaktyczna

Opublikowano: 2017-03-27

forum akademickie

Trwają Drzwi Otwarte UMCS. W Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”oraz na 11 wydziałach uczelni na kandydatów czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Z tej okazji uczelnia prezentuje aktualną ofertę dydaktyczną.

UMCS to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, z ponad 73-letnią tradycją. Uniwersytet ukończyło już ponad 230 tysięcy absolwentów. W tym roku uniwersytet obchodzi jubileusz 150. rocznicy urodzin patronki uczelni, Marii Curie-Skłodowskiej. Dla uniwersytetu to szczególna okazja, by przypomnieć postać dwukrotnej noblistki i oddać jej należny hołd. W ramach zaplanowanych obchodów przygotowano wiele ciekawych wydarzeń. Uczelnia zaprasza do udziału w wystawach prezentujących życie, osiągnięcia naukowe oraz pasje wybitnej uczonej. Ważnym wydarzeniem będzie również konferencja naukowa organizowana przez Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W roku jubileuszu patronki uczelni przeprowadzonych zostanie także wiele konkursów dla dzieci, młodzieży oraz studentów (grantowy, plastyczne, prac dyplomowych czy na eksperyment przyrodniczy), a wykład inauguracyjny poświęcony będzie życiu oraz osiągnięciom naukowym Marii Curie. W planach są także pokazy chemiczne, zaproszenie przedstawiciela rodziny Skłodowskiej do Lublina, monodram Ja, Maria czy spektakl muzyczny nawiązujący do życia Skłodowskiej. Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu jest dostępny na stronie: www.urodzinymarii.umcs.pl

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Koncepcja kształcenia na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach oparta jest na przygotowaniu dla rynku pracy specjalistów o wyróżniających się kwalifikacjach, z bogatą wiedzą praktyczną umożliwiającą zdobycie pracy w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, laboratoriach, ośrodkach badawczych oraz zakładach wykorzystujących najnowocześniejsze urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych.

W Puławach uczelnia proponuje studia z zakresu: Chemii technicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym, tworzone pod patronatem Grupy Azotowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i charakteryzujące się unikatowym w skali całego kraju programem studiów); Fizjoterapii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce. Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy); Administracji publicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie, Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.); PR i Doradztwa medialnego (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie, stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę posiadającą wyspecjalizowane kompetencje, niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji doradczych w szeregu organizacji, w tym administracji publicznej, mediach, i firmach prywatnych. Adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę.); Agrochemii   (studia stacjonarne i niestacjonarne, 3,5-letnie inżynierskie, nowy kierunek o profilu ściśle praktycznym – studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi. Podejmując kształcenie na tym kierunku student nauczy się rozumienia współczesnego świata w odniesieniu do zapotrzebowania na żywność i jej jakość oraz funkcjonowania rynku rolnego i polityki rolnej. Stanie się specjalistą swobodnie poruszającym się na styku chemii i nauk przyrodniczych.)

Kandydaci na studia w UMCS w Lublinie mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych uczelnia zaprasza także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Na wszystkich kierunkach i poziomach studiów łącznie kształci się w UMCS ok. 21,5 tys. studentów. W roku akademickim 2016/2017 na pierwszy rok studiów przyjęto ponad 9500 studentów.

Szczególnie cieszy wzrost zainteresowania ofertą uczelni wśród studentów-cudzoziemców. Obecnie kształci się tam 1600 obcokrajowców, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 142 osoby. W UMCS uczą się przedstawiciele 49 krajów świata, w przeważającej mierze są to obywatele Ukrainy i Białorusi, ale wśród naszych studentów są również osoby pochodzące z Rosji, Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu czy Turcji. Są także studenci z tak egzotycznych krajów jak: Gambia, Ghana, Japonia, Zambia.

Zgodnie z raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2016”, UMCS plasuje się na 6. pozycji wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce (pod względem liczby kształcących się w uczelni obcokrajowców) i na 1. miejscu w kraju wśród uczelni publicznych (jeśli chodzi o liczbę kształcących się u nas studentów z Ukrainy).

W uczelni od 5 lat prężnie działa także Uniwersytet Dziecięcy UMCS, który obecnie posiada 4 filie (Puławy, Nałęczów, Końskowola, Bełżyce). W zajęciach co roku bierze udział ok. 6 tysięcy dzieci w wieku 5-12 lat.

UMCS patronuje także Uniwersytetom III Wieku w Puławach, Końskowoli i Bieczy. Łącznie w zajęciach uczestniczy ok. 600 osób.

Internetowa rejestracja kandydatów na studia ruszy już w kwietniu, a tym roku w ofercie UMCS następujące, nowe kierunki studiów:

Na Wydziale Humanistycznym:

– Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia,

Na Wydziale Politologii:

– Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia,
– Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia,

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:

– Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Podczas ostatniej (2016/2017) rekrutacji na studia w UMCS największym zainteresowaniem, pod względem liczby rejestracji, cieszyły się następujące kierunki studiów: Prawo, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka, Anglistyka, Ekonomia, Logistyka. Preferencje kandydatów na studia w UMCS są podobne, jak w ubiegłym roku.

Uczelni zależy także na kształtowaniu programów studiów w taki sposób, aby do poszczególnych kierunków wprowadzać przedmioty podnoszące zarówno kompetencje miękkie, jak i rozwijające wśród studentów postawy proprzedsiębiorcze. Część kierunków studiów już zawiera takie zajęcia, w planach jest wprowadzenie ich również na kolejnych, m.in. z zakresu prac i komunikacji w zespole, stylów uczenia się, kreatywności, treningu komunikacji interpersonalnej czy zarządzania stresem. Tego rodzaju programy zajęć wychodzą naprzeciw nieustannie zmieniającym się wyzwaniom rynku pracy oraz społeczeństwa i zaprojektowane zostały z uwzględnieniem prognozowanego zapotrzebowania na tzw. kompetencje przyszłości.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce ubiegłorocznej rekrutacji (2016/2017) znalazły się: 1. Psychologia – 7,77 osób na jedno miejsce; 2. Jazz i muzyka estradowa – 5,87 osób na jedno miejsce; 3. Bezpieczeństwo narodowe – 5,81 osób na jedno miejsce; 4. Finanse i rachunkowość – 5,04 osób na jedno miejsce; 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne – 4,81 osoby na jedno miejsce; 6. Prawno-Biznesowy – 4,60 osoby na jedno miejsce.

W programie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi „Szkoły Partnerskie UMCS” uczestniczy już 60 szkół z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach partnerstwa uczelnia oferuje szkołom udział w wykładach, warsztatach i pokazach, prowadzonych przez kadrę naukową oraz studentów z licznych organizacji studenckich. Uczniowie szkół partnerskich mają również możliwość uczestniczenia w licznych konkursach organizowanych na UMCS: Konkurs wiedzy o antyku „Per aspera ad astra”; The faces of America – III etapowy konkurs mający na celu propagowanie wśród młodzieży języka angielskiego oraz kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych; Filmowe Laborki – konkurs na krótki filmik obrazujący przebieg dowolnego zjawiska biologicznego/fizycznego/chemicznego; Turniej o Puchar Rektora UMCS organizowany w ramach Drzwi Otwartych; Wielki Test Języka Angielskiego Challenge Accepted; Konkurs grantowy dla Szkół Partnerskich UMCS – konkurs na realizację różnorodnych przedsięwzięć nawiązujących do patronki UMCS.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został utworzony Własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego najlepsi studenci mogli ubiegać się o stypendium przyznawane za szczególne wyniki i osiągnięcia. W ramach tegorocznej puli o stypendia aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł. Stypendia zostały przyznane w czterech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną, a sfinansowano je w ramach programu Santander Universidades, który w Polsce jest częścią Banku Zachodniego WBK S.A. Idea ta będzie kontynuowana, uczelnia przeznaczyła już środki z własnego budżetu na kolejną edycję WFS, a poprzez taką formę chce wspierać przede wszystkim najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: UMCS


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie