Sprawy nauki

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym

Opublikowano: 07.03.2018

forum akademickie

Liczba zgłoszeń patentowych z Polski złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym wzrosła o 14%. Tempo wzrostu liczby zgłoszeń z Polski jednym z najszybszych w Europie. Głównym motorem działalności patentowej w Polsce były ponownie ośrodki akademickie. Na czele listy polskich podmiotów składających najwięcej zgłoszeń są Synthos i Uniwersytet Jagielloński. W rankingu regionalnym liderem województwo mazowieckie z 32% ogółu zgłoszeń.

Według opublikowanego raportu rocznego Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 r. liczba zgłoszeń patentowych złożonych do EPO przez polskich wynalazców, spółki i instytuty naukowe wzrosła o 14,1%, co plasuje Polskę pod względem tempa wzrostu liczby zgłoszeń w europejskiej czołówce i znacznie powyżej średniej państw UE-28 (2,6%). W ubiegłym roku Polacy złożyli do EPO 469 zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 411 w 2016 r. (rys.: Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski). Wzrost ten kontrastuje z gwałtownym spadkiem o -27,4% zanotowanym w 2016 roku.

Liczba patentów przyznanych polskim badaczom i spółkom wzrosła jeszcze bardziej – aż o 20% (w porównaniu z 19,2% w poprzednim roku); polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów (180 w 2016 r.) (rys.: Wzrost liczby przyznanych (europejskich) patentów dla wnioskodawców z Polski).

Urząd przyznaje patent po sprawdzeniu, czy spełniono wszystkie kryteria prawne z nim związane. Zgłoszenie patentowe to etap poprzedzający samo przyznanie patentu. Obejmuje przedłożenie przez wynalazcę lub firmę dokumentacji do Urzędu w celu weryfikacji.

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2017 r. wyniosła niemal 166 000, co stanowiło wzrost o +3,9% w porównaniu z 2016 r. i nowy rekord (rys.: Wzrost liczby zgłoszeń patentowych). Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (+16,6%), które wyprzedziły Szwajcarię i po raz pierwszy znalazły się w piątce najbardziej aktywnych państw (Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Chiny) (rys.: Zgłoszenia patentowe według krajów).

– Pod względem patentów 2017 r. był pozytywnym rokiem dla Europy – oświadczył Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. – Rosnące zapotrzebowanie na europejskie patenty potwierdza atrakcyjność Europy jako wiodącego rynku technologii. Również i europejskie spółki zgłaszały więcej patentów niż kiedykolwiek wcześniej, co dowodzi ich innowacyjnej siły i zaufania do naszego urzędu. EPO efektywnie odpowiedział na utrzymujące się zapotrzebowanie, inicjując działania na rzecz podwyższenia skuteczności, które przyczyniły się do zwiększenia produktywności i terminowości. Równocześnie podnieśliśmy jakość naszych produktów i usług. Personelowi EPO należy się pochwała za ponadprzeciętne starania w 2017 r., dzięki którym osiągnęliśmy najlepsze dotychczas wyniki.

Na prowadzeniu sektory technologii medycznych i elementów mechanicznych

Dzięki 43 zgłoszeniom (w porównaniu z 22 w poprzednim roku, co stanowiło niemal dwukrotny wzrost), sektor technologii medycznych utrzymał wiodącą pozycję w Polsce jako branża z największą liczbą europejskich zgłoszeń patentowych, tj. 9% ogólnej liczby polskich zgłoszeń do EPO (w porównaniu z 5% w 2016 r.). Drugie miejsce zajął sektor elementów mechanicznych, który odnotował również największy wzrost spośród wszystkich wiodących technologii – +236,4% (37 zgłoszeń i 8% wszystkich polskich zgłoszeń, w porównaniu odpowiednio z 11 i 3% w 2016 r.). Na trzecim miejscu znalazła się branża transportowa z 36 zgłoszeniami, w porównaniu z 31 w poprzednim roku (+16,1%).

Bezprecedensowa sytuacja: 4 ośrodki badawcze i akademickie w pierwszej siódemce wnioskodawców

Mimo iż Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw europejskich. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5) (rys.: Najwięksi aplikanci do EPO z Polski – 2017 r).

Najwięcej zgłoszeń patentowych na Mazowszu

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (32,0% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych, w porównaniu z 30,1% w poprzednim roku i 26,3% dwa lata wcześniej), przed województwem małopolskim (16,2% w porównaniu z 15,9% w poprzednim roku), dolnośląskim (9,6%, spadek z 11,3%), oraz śląskim (9,2%).

Wzrost w Europie

Większość państw europejskich złożyła w 2017 r. więcej zgłoszeń patentowych do EPO niż w poprzednim roku (rys.: 50 krajów z największą liczbą zgłoszeń). Wzrost liczby zgłoszeń odnotowała Francja (+0,5%), Niemcy (+1,9%), Wielka Brytania (+2,4%), Holandia (+2,7%) i Szwecja (+4,9%). W 2017 r. spadła natomiast liczba zgłoszeń patentowych z Portugalii (-5,7%), Belgii (-1,9%) i Finlandii (-0,1%).

Najwięcej zgłoszeń w branży technologii medycznych

Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży technologii medycznych (wzrost o +6,2%), jak również z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych (rys.: Dziedziny z największą liczbą zgłoszeń). Spośród dziesięciu najważniejszych dziedzin największy wzrost odnotowano w sektorze biotechnologii (+14,5%), leków (+8,1%) i aparatury pomiarowej (+6,6%).

Huawei numerem jeden w rankingu spółek EPO

Po raz pierwszy w historii EPO liderem pod względem liczby złożonych zgłoszeń patentowych była spółka z Chin – Huawei. Siemens awansował z szóstego na drugie miejsce; kolejne zajęły LG, Samsung i Qualcomm. W skład głównej dziesiątki weszły cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin (rys.: 10 głównych spółek w 2017 r).

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2017 rok dostępne są w rocznym sprawozdaniu EPO pod adresem www.epo.org/annual-report2017

Wojciech Liczkowski


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie