Dwa lata Inkubatora Innowacyjności+ w Białymstoku

Opublikowano: 2019-01-18

forum akademickie
Źródło: www.pb.edu.pl

Sfinansowanie 26 prac przedwdrożeniowych, powołanie 4 spółek, 14 zgłoszeń patentowych oraz 3 udzielone licencje – to bilans projektu Inkubator Innowacyjności+, który przez ostatnie dwa lata realizowały trzy największe podlaskie uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku.

W środę, 16 stycznia, odbyło się podsumowanie ich dotychczasowych wspólnych osiągnięć w zakresie wspierania transferu badań i wyników prac naukowych do przemysłu. To od samego początku było głównym zadaniem Inkubatora Innowacyjności+. Od kiedy w  czerwcu 2017 r. projekt trzech uczelni znalazł się na prestiżowej liście 20 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał blisko 2,8 mln złotych, prowadzone były działania związane z dofinansowaniem i promowaniem prac naukowców i zespołów naukowych, które dawały pozytywne rokowania wdrożeniowe, wzmacniano także współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, poszukując do realizacji konkretnych projektów partnerów przemysłowych. Co więcej, otoczono naukowców wsparciem w zakresie przygotowania wyników ich badań i prac rozwojowych do potrzeb komercjalizacji, zarządzania portfelem technologii, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych. W sumie w projekcie Inkubator Innowacyjności+ sfinansowano 26 prac przedwdrożeniowych: 12 z Politechniki Białostockiej, 5 z Uniwersytetu w Białymstoku oraz 9 z Uniwersytetu Medycznego. Liderem całego przedsięwzięcia był Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

– Inkubator Innowacyjności+ jako narzędzie, pokazał że jest niezbędny w procesie urynkowienia projektów naukowych, komercjalizacji, doprowadzania ich do stanu rynkowego. Udowodniliśmy, przede wszystkim sobie, ale też całemu otoczeniu – stronie biznesowej i naukowej – że to ma sens. Przekonaliśmy naukowców do tego, że dojście do patentu nie oznacza zakończenia ich pracy – za horyzontem jest coś dalej: wdrożenie i wprowadzenie produktu na rynek – przekonywał Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu IIiT PB.

Inkubator przyczynił się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Lista prac przedwdrożeniowych sfinansowanych w ramach Inkubatora Innowacyjności+ realizowanych przez pracowników Politechniki Białostockiej i Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej:

 • EILIA for OMCS- EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations – dr Joanna Karbowska-Chilińska, dr Jolanta Koszelew, dr inż. Krzysztof Ostrowski (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 69 tys. zł netto;
 • Wykorzystanie procesu dehydratacji sublimacyjnej do pozyskiwania liofilizatów na bazie produktów naturalnych celem opracowania i ewentualnego wdrożenia nowych produktów – dr Jolanta Piekut, Andrzej Piekut (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 98,5 tys. zł netto;
 • Weryfikacja polowa kompozycji roślinnej do profilaktyki i leczenia zgnilca złośliwego pszczół – dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB, prof. dr. hab. Valery Isidorov (Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej). Wysokość dofinansowania: 85 tys. zł netto;
 • SkyLevel – Program badawczy wspomagający obsługę procesu gwarancji dróg krajowych i autostrad – dr inż. Robert Grygo, mgr inż. Piotr Kowalczyk (Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 85 tys. zł netto;
 • Anima – kierownik projektu: dr inż. Maciej Kopczyński, zespół projektowy: inż. Mateusz Bajko, inż. Mateusz Markiewicz. Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Pełzak rehabilitacyjny – Ewelina Brzozowska (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej). Wysokość dofinansowania: 18 tys. zł netto;
 • Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających – dr. inż. Piotr Borkowski (Politechnika Białostocka), dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. n.med. Robert Latosiewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wysokość dofinansowania: 25,8 tys. zł netto;
 • System monitorowania jakości powietrza w przestrzeni poza budynkami – Mirosław Omieljanowicz (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Modelowanie właściwości fizycznych kompozytów polimerowych z wykorzystaniem przyrostowych technologii wytwarzania – mgr inż. Artur Prusinowski, dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. (Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka). Wysokość dofinansowania: 23,5 tys. zł netto;
 • Strażnik wynajmu – Jakub Poskrobko, Michał Powichrowski, Robert Kondracki, dr inż Tomasz Grześ (GoApps Sp. z o.o. / Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Z Pandą Adą – kodowanie nie na ekranie – Katarzyna Dardzińska, Maciej Dardziński (Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.). Wysokość dofinansowania: 100 tys. zł netto;
 • Prace badawcze dotyczące opracowania: Konstrukcji biurka z mechanicznie regulowaną wysokością blatu roboczego – dr inż. Jarosław Szusta, Dr inż. Łukasz Derpeński (Politechnika Białostocka, Instytut Innowacji i Technologii PB). Wysokość dofinansowania: 62 tys. zł netto.

Na konferencji poinformowano, że według obietnicy złożonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt konsorcjum trzech białostockich uczelni ma szansę być kontynuowany i dofinansowany przez kolejny rok już poza procedurą konkursową.

Źródło: PB

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie