Sprawy nauki

Dwa projekty SUM dofinansowane przez NCBR

Opublikowano: 2019-05-06

forum akademickie

Dwa projekty złożone przez Śląski Uniwersytet Medyczny: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” oraz „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”, zostały dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów na „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I” oraz „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

Pierwszy z projektów, dofinansowany kwotą 10,1 mln Zł, ma na celu m.in.: podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu; modyfikację programów kształcenia w zakresie identyfikacji czynników ryzyka zdrowia w środowisku bytowania człowieka, w celu wyposażenia studentów w umiejętności pozwalające na opracowywanie skutecznych programów profilaktyki pierwotnej; utworzenie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie służące analizie danych środowiskowych i zdrowotnych; organizację na Wydziale Lekarskim w Katowicach zajęć o tematyce: Symulator wirtualnej rzeczywistości Ratownictwo medyczne – TRIAGE oraz Symulator wirtualnej rzeczywistości narzędzia chirurgiczne – medycyna do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów; udział kadry dydaktycznej w kursach z zakresu: poszerzenia umiejętności obsługi programów statystycznych, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, kursie z języka angielskiego oraz w kursie z autoprezentacji z zakresu informacji i komunikacji.

Drugi projekt „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”, dofinansowany kwotą 5,6 mln zł, zakłada realizację następujących celów: symulację działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR, dostarczenie oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej, dostarczenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zapoznanie się ze strukturami anatomicznymi ludzkiego ciała; podniesienie kompetencji studentów pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia III roku oraz studentow drugiego stopnia I roku w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem z założonym dostępem naczyniowym. Ponadto projekt przewiduje także wdrożenie elektronicznego portalu pracowniczego usprawniającego pracę działu HR; wprowadzenie w uczelni skutecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania dostępem do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, pomieszczeń aparaturowych, miejsc przetwarzania danych oraz pomieszczeń, w których znajdują się substancje chemiczne oraz wdrożenie w SUM narzędzi obiektywnej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny odnoszącej się do jakości prowadzonych wykładów oraz obsługi administracyjnej studenta.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie