Szkoły wyższe

Dwóch kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opublikowano: 2020-04-01

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Dwóch obecnych prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Stanisław Kistryn i prof. Jacek Popiel – kandyduje do kierowania uczelnią w kadencji 2020–2024. Wybory, które miały się odbyć pod koniec kwietnia, przełożono na późniejszy termin.

Obecny rektor UJ – prof. Wojciech Nowak – nie może ubiegać się o reelekcję z uwagi na to, że mija właśnie jego druga kadencja na tym stanowisku. Rada Uczelni wskazała kandydatów na jego następcę: prof. Stanisława Kistryna i prof. Jacka Popiela.

Prof. Stanisław Kistryn od 2012 roku jest prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Po ukończeniu studiów na UJ (1984) pracował jako asystent na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu. Od 1990 roku jest związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ. Był pełnomocnikiem dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ i zastępcą dyrektora IF UJ ds. naukowo-badawczych. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Jest współautorem 193 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2,5 tys. razy. Współrealizował 23 projekty badawcze.
Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Należy do Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2018 roku reprezentuje MNiSW oraz KRASP w międzynarodowych konferencjach dotyczących polityk naukowych, a od tego roku jest przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Prof. Jacek Popiel również od dwóch kadencji jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Kierował Instytutem Polonistyki, a następnie był dziekanem Wydziału Polonistyki. Przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.
Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Jest autorem ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego premiera odbyła się w 2005 roku. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Wyboru rektora dokona Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wybory miały się odbyć 28 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa zostały przełożone. Mają być przeprowadzone w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja 306. rektora UJ powinna rozpocząć się 1 września br.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie