Szkoły wyższe

Dwukrotne wybory w PWSZ w Tarnowie

Opublikowano: 2020-02-25

forum akademickie

Podwójne wybory czekają w tym roku społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Podczas pierwszych wybrany zostanie rektor, który będzie zarządzać uczelnią do końca obecnej kadencji, czyli do 31 sierpnia. W drugich wyłoniona zostanie osoba, która pokieruje pracą PWSZ przez pełną, czteroletnią kadencję. 

Taka niecodzienna sytuacja jest pokłosiem decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który pod koniec stycznia wygasił mandat rektora prof. Jadwidze Lasce. Zdaniem resortu, miała ona złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią. W komunikacie MNiSW zaznaczono, że „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”, a tym było „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr hab. (postepowaniach awansowych) w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)”. Tymczasem zgoda Senatu dotyczyła jedynie prowadzenia wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. W ostatnich dniach, jak informuje „Gazeta Krakowska”, była już rektor złożyła wypowiedzenie i zakończyła trwającą od 2001 roku współpracę z PWSZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu rektora, jego obowiązki przejął najstarszy członek Senatu uczelni: dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ.

– Obejmując funkcję pełniącego obowiązki rektora miałem jasno sprecyzowane cele: po pierwsze zapewnić spokojne i sprawne funkcjonowanie uczelni oraz – po drugie – przeprowadzić wybory nowego rektora – możliwie najszybciej, w pełni transparentnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami – mówi prof. Józef Kania, cytowany przez serwis internetowy PWSZ.

Pierwsze z tegorocznych wyborów zaplanowano 24 marca. Wtedy poznamy rektora, który będzie zarządzać tarnowską uczelnią do końca obecnej kadencji, czyli do 31 sierpnia. W kolejnych, których termin nie jest jeszcze znany, wyłoniona zostanie osoba, która stanie na czele PWSZ na kolejną, czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 września.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie