Szkoły wyższe

Dwustronne porozumienie

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie

Politechnika Łódzka i Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczynają dwustronną współpracę. Umowę regulująca jej zasady podpisali prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor PŁ i dr inż. Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego.

Strony zadeklarowały wolę współdziałania przy realizacji różnych projektów naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sfery związanej z analizą, projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów teleinformatycznych. W obszarze bilateralnych zainteresowań znalazło się także tworzenie norm i standardów, które powiązane będą z prowadzonymi inicjatywami, a także sporządzanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych. Ponadto w ramach sygnowanego porozumienia pracownicy GITD uzyskać mają wsparcie w procesie szkolenia oraz pomoc przy ocenie efektywności prowadzonych przez pracowników czynności.

az

(źródło: p.lodz.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie