Szkoły wyższe

Dwustronne porozumienie

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie

Politechnika Łódzka i Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczynają dwustronną współpracę. Umowę regulująca jej zasady podpisali prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor PŁ i dr inż. Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego.

Strony zadeklarowały wolę współdziałania przy realizacji różnych projektów naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sfery związanej z analizą, projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów teleinformatycznych. W obszarze bilateralnych zainteresowań znalazło się także tworzenie norm i standardów, które powiązane będą z prowadzonymi inicjatywami, a także sporządzanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych. Ponadto w ramach sygnowanego porozumienia pracownicy GITD uzyskać mają wsparcie w procesie szkolenia oraz pomoc przy ocenie efektywności prowadzonych przez pracowników czynności.

az

(źródło: p.lodz.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie