Życie akademickie

Dymisja sekretarza stanu w MNiSW

Opublikowano: 13.03.2018

forum akademickie
Fot. Piotr Kieraciński / Forum Akademickie

Pracę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 marca zakończył prof. Aleksander Bobko, który od grudnia 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu. W resorcie odpowiadał za szkolnictwo wyższe.

W ciągu dwóch lat urzędowania koordynował działania związane z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w powstaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i nadzorował jej działania. Nadzorował obszar jakości kształcenia wyższego. Współpracował z Polską Komisją Akredytacyjną, konferencjami rektorów, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Brał udział w konsultacjach i współtworzył Konstytucję dla Nauki – projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W czasie pracy w MNiSW uczestniczył w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Prof. Aleksander Bobko jest senatorem IX kadencji. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej oraz współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Jest znawcą i tłumaczem Immanuela Kanta oraz autorem kilkudziesięciu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku. Prof. Bobko jest absolwentem informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie najpierw rozpoczął pracę asystenta. Potem ukończył filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym. Studiował tez na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Uważa się za ucznia ks. prof. Józefa Tischnera.  Związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim. Przed objęciem teki ministerialnej był rektorem tej uczelni. Ma też w życiu etap samorządowy – był radnym i członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa.

Jak informuje Ministerstwo Nauki, nie planuje się powołania kolejnego wiceministra w miejsce prof. Bobko. Jego obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy urzędujących wiceministrów.

(r)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie