Nagrody

Dyplomy dla laureatów konkursu „Forum Akademickiego”

Opublikowano: 2018-02-09

forum akademickie

Wiceminister nauki Sebastian Skuza i prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczyli 8 lutego dyplomy zwycięzcom XIII Konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Nagrodzeni zostali: I nagroda – Katarzyna Pańczyk (Akademia Pomorska w Słupsku), II nagroda – Magdalena Kłodowska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie), III nagroda – Dominik Szulc (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie). Wyróżnienia: Edyta Charzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Olga Kielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aksel Kobiałka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz Tomasz Skawiński (Uniwersytet Wrocławski).

Gratulując nagrodzonym popularyzatorom nauki, min. Skuza wyraził nadzieję, że znajdą się oni wśród laureatów ministerialnego konkursu o stypendia dla wybitnych młodych badaczy.

Prace laureatów i wielu uczestników konkursu pokazują, że istotną cechą badań naukowych stała się interdyscyplinarność, poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy, wspólne stawianie podstawowych pytań, stosowanie wspólnie wypracowanych metod – powiedziała przewodnicząca jury, red. Magdalena Bajer.

„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”. Słowa Einsteina przypomniał w swoim wystąpieniu prof. Marciniak.

Dyr. Anna Trzeszkowska z firmy Emapa pogratulowała laureatom w imieniu fundatorów nagród i partnerów konkursu, którymi były: Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Emapa, Kingston Technology, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Honorowym patronem konkursu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 985/P-DUN/2016.

(fig)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie