Sprawy nauki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM we władzach ESREA

Opublikowano: 2019-12-12

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, została wybrana do Zarządu Głównego ESREA na kadencję 2020–2022. Znalazła się tam z 11 innymi naukowcami reprezentującymi uniwersytety w Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Serbii, Finlandii, we Włoszech i na Cyprze.

ESREA to uznane międzynarodowe towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy edukacji dorosłych. Jego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy i profesjonalnego rozwoju naukowców poprzez inicjowanie działań w sieciach badawczych i wymianę doświadczeń oraz najnowszych wyników badań, a także opieka nad rozwojem doktorantów, dla których organizowane są letnie i zimowe szkoły, oraz przyznawane są stypendia na udział w seminariach i konferencjach towarzystwa. Wydział Nauk Społecznych UWM jest instytucjonalnym członkiem towarzystwa, co uprawnia wszystkich jego pracowników do korzystania z licznych przywilejów, m.in. niższych opłat konferencyjnych czy programów stypendialnych dla doktorantów.

Zarząd Główny wybierany jest przez wszystkich członków towarzystwa w głosowaniu internetowym na trzyletnią kadencję. W jego skład wchodzi zawsze dwanaście osób. W kadencji 2020–2022, oprócz dziekan WNS UWM, zasiądą uczeni z uniwersytetów: w Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Serbii, Finlandii, we Włoszech i na Cyprze.

To nie pierwsze doświadczenia prof. Joanny Ostrouch-Kamińskiej w międzynarodowych władzach towarzystw – od roku, z nominacji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, reprezentuje polskich pedagogów w Radzie Głównej World Education Research Association (WERA). Natomiast w ESREA od 2007 roku przewodniczy sieci zajmującej się problematyką analizy różnicowania procesów edukacyjnych ze względu na płeć (od roku wraz z prof. Cristiną Vieira z University of Coimbra). W ESREA współredagowała pięć książek wydanych m.in. przez Waxmann (2019), Brill (2015), Peter Lang (2008).

„Członkostwo w takich towarzystwach, jak ESREA daje możliwość poznania innych badaczy i dzielenia się z nimi doświadczeniem płynącym z różnych obszarów wiedzy, z różnych kultur i historii. To bezcenna platforma współistnienia i wspierania naukowców w budowaniu ich potencjału i siły do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata nauki. Przede wszystkim zaś daje poczucie bycia we wspólnocie ludzi zaangażowanych, różnorodnych, otwartych i pełnych chęci do współpracy dla dobra innych” – czytamy w prezentacji wyborczej prof. Ostrouch-Kamińskiej.

ESREA powstało w 1991 r. i zrzesza członków z większości europejskich krajów, współpracujących ze sobą w 12 sieciach badawczych. Towarzystwo wydaje własne czasopismo: The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA). Organizuje co trzy lata duży kongres badaczy edukacji dorosłych, a także kilka mniejszych konferencji rocznie, poświęconych problematyce eksplorowanej w sieci ESREA.

źródło: UWM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie