Konferencje

Dzień z Horyzontem 2020

Opublikowano: 2019-09-26

forum akademickie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje Dzień z Horyzontem 2020. Wydarzenie odbędzie się 8 października w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Jesienna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona głównie filarom: „Wyzwania społeczne” oraz „Wiodąca pozycja w przemyśle”. Spotkanie jest okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w ostatnich konkursach w latach 2019–2020, m.in. o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Przypominamy, że zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie.

O historii sukcesów i dlaczego warto wziąć udział w konkursach H2020 opowiadać będą m.in. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Piotr Dymarski z Mostostalu, Adam Piotrowski z Vigo System, Mateusz Gaczyński z MNiSW oraz Krzysztof Nalepa z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W programie zaplanowano 14 krótkich równoległych sesji tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Wśród tematów m.in.:

  • Nanotechnologie, zaawansowane materiały i systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia;
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa;
  • Europa w zmieniającym się świecie;
  • Bezpieczeństwo żywnościowe;
  • Technologie Informacyjne i Komunikacyjne.

Osoby i zespoły mające pomysł na projekt oraz przygotowujące wnioski będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK PB UE. Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego. Szczegóły: www.kpk.gov.pl.

MK

Program Dnia z Horyzontem 2020


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie