Szkoły wyższe

Edukacyjna współpraca

Opublikowano: 2019-03-19

forum akademickie
Źródło: www2.pwsz-ns.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła patronatem naukowym Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. W ten sposób szkoła średnia dołączyła do grona 19 jednostek partnerskich, z którymi współpracuje obecnie nowosądecka PWSZ.

Bilateralna kooperacja zakłada wspieranie przez uczelnię placówki oświatowej w obszarach obejmujących m.in. doradztwo skierowane do uczniów i rodziców zainteresowanych wyborem dalszego kierunku kształcenia zgodnego z posiadanymi przez kandydatów predyspozycjami. Dzięki obopólnemu porozumieniu licealiści będą mogli ponadto skorzystać z organizowanych przez PWSZ zajęć sportowych czy kulturalnych, a także brać udział w konferencjach naukowych, seminariach oraz różnego rodzaju wykładach otwartych.

Zaplanowane działania posłużą zacieśnieniu dwustronnej relacji, której trzon stanowi wspólnota edukacyjna.

az

(źródło: pwsz-ns.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie