Sprawy nauki

Edycja dzieł „czarnego romantyzmu”. Grant z NPRH na UwB

Opublikowano: 14.03.2018

forum akademickie

Dr hab. Halina Krukowska, prof. senior UwB, zdobyła grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wraz z międzynarodowym zespołem współpracowników przygotuje 12 tomów przybliżających rzadkie dzieła literackie należące do nurtu „czarnego romantyzmu”.

Tytuł projektu brzmi „Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej »Czarny Romantyzm« w XII tomach”. Na jego realizację prof. Krukowska otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 644 tys. zł.

Głównym celem projektu jest wznowienie naukowej, krytycznej edycji zapomnianych dzieł literackich należących do nurtu „czarnego romantyzmu”, który rozwijał się w polskiej literaturze powstającej na pograniczu, na kresach wschodnich. „Czarny romantyzm” to jeden z najważniejszych nurtów w literaturze romantyzmu polskiego, angielskiego i niemieckiego, charakteryzujący się pesymistyczną, ciemną, mroczną wizją świata: egzystencji człowieka, natury i kultury, bytu i historii. Jak przypomina prof. Halina Krukowska, nurt ten stanowi swoisty wyróżnik polskiego romantyzmu, łączy się bowiem z pierwiastkiem regionalnym, orientalnym, wydając wspaniałe dzieła klasyków tzw. ukraińskiej szkoły w poezji polskiej.

Zgodnie z założeniami projektu, przedmiotem opracowań w kolejnych tomach będą zarówno dzieła polskie, jak i te z pogranicza polsko-ukraińsko-białorusko-litewskiego, a wśród nich także teksty pozostające do tej pory w rękopisach. To m.in. utwory Anny Mostowskiej, Karoliny Proniewskiej, Erazma Słowackiego, Jana Barszczewskiego, Michała Chodźki, Erazma Izopolskiego, a także antologia wszystkich polskich przekładów XVIII- i XIX-wiecznych Pieśni Osjana Jamesa Macphersona.

Prace przy edycji będzie prowadził międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy i edytorów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Przygotują oni teksty w nowoczesnej formie edytorskiej, a dodatkowo opatrzą je bogatym materiałem (takim, jak wstępy historycznoliterackie, interpretacje, aneksy, dawne recenzje, biografie). Realizatorzy projektu mają duże doświadczenie w edycji dzieł XIX-wiecznej literatury polskiej – w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” ukazało się do tej pory 37 tomów. Efekty zdobytego przez prof. Halinę Krukowską grantu ukażą się w tej znanej serii naukowej, która ma charakter unikatowej edycji źródeł.

Więcej informacji na temat wyników konkursu na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-i-2017-i-uniwersalia-2-2.html

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie