Konferencje

EKOGEOTECHNIKA 2020

Opublikowano: 2020-01-03

forum akademickie

W dniach 27–29 maja w Puszczykowie koło Poznania odbędzie się konferencja naukowa EKOGEOTECHNIKA organizowana przez Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki. Wydarzenie będzie poświęcone pamięci dr. hab. inż. Jana Jeża, prof. PP.

Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znajdą się m.in. przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, modelowanie numeryczne w geotechnice, projektowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i recyklingowych w geoinżynierii, rola biogeotechniki w inżynierii lądowej, projektowanie i wykonawstwo geotechniczne, rola administracji publicznej w budownictwie proekologicznym.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają geotechników, specjalistów budownictwa, geologów inżynierskich, ale także praktyków inżynierów oraz osoby pracujące w administracji publicznej związane z problematyką szeroko pojętej geoinżynierii. Wydarzenie poświęcone jest pamięci dr. hab. inż. Jana Jeża, prof. PP, zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz wieloletniego pracownika i kierownika Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej, popularyzatora roli przyrody w różnych aspektach budownictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 27–29 maja w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do końca marca. Szczegóły: http://www.ekogeo2020.put.poznan.pl/index.html.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie