Sprawy nauki

Ekologia pod stopą

Opublikowano: 06.07.2018

forum akademickie

Podeszwy do butów, do produkcji których używa się odpadów poliuretanowych, mają szanse odmienić rynek obuwniczy. Wszystko dzięki wynalazkowi opracowanemu w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przez prof. dr. hab. inż. Janusza Dattę i prof. dr. hab. inż. Józefa Haponiuka.

Objęty patentem wynalazek powstały w ramach projektu „Sposób otrzymywania glikolizatów z odpadów poliuretanowych”, przyczynić się ma do skutecznej redukcji odpadów powstających ze ścinków poprodukcyjnych i różnych innych zużytych wyrobów. Ograniczenie ilości tego rodzaju śmieci wpłynie z pewnością korzystanie na całe środowisko, pozwoli także zmniejszyć powierzchnię wysypisk, gdzie zwykle trafiają wszelkie pozostałości. Wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z praktycznego zastosowania tzw. eco-podeszwy skłoniły firmę MSU SA z Grudziądza do zainwestowania we współpracę z gdańskimi naukowcami. Efektem kooperacji było złożenie przez spółkę wniosku „Eco-podeszwa – prace badawcze nad innowacyjnym produktem obuwniczym opartym o unikatową technologię recyklingu odpadów poliuretanowych PUR” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Uzyskane dzięki temu dofinansowanie otworzyło drogę do podjęcia konkretnych działań badawczo-rozwojowych, których ostatecznym celem jest wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania do masowej produkcji.

Skutecznie przeprowadzony przez Katedrę Technologii Polimerów proces komercjalizacji, w którym wsparcia formalno-prawnego udzieliło Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, pozwolił ponadto na zawarcie umowy licencyjnej PG z MSU SA. Na mocy jej zapisów spółka otrzymała tytuł uprawniający do korzystania z powstałego wynalazku.

W długofalowej perspektywie rozwój technologii, dzięki którym można będzie przetwarzać odpady poliuretanowe na dużą skalę, wydaje się idealnym rozwiązaniem dla całego ekosystemu.

az

(źródło: pg.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie