Badania

Ekstremalne zimno

Opublikowano: 2018-02-14

forum akademickie

„Oswajamy mróz” to projekt naukowo-badawczy prowadzony na Politechnice Krakowskiej, którego celem jest testowanie wydolności ludzi i zachowania sprzętu w temperaturze –50 stopni Celsjusza.

W eksperymencie realizowanym w Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych PK uczestniczy kilka ekip, a wśród nich znajdują się m.in. członkowie zespołu Projekt VR, z posiadającym na swoim koncie kilka rekordów Guinnessa kolarzem ekstremalnym Valerianem Romanovskim na czele. Prowadzone obecnie testy w komorze termoklimatycznej pozwolić mają na optymalne przygotowanie się Romanovskiego i jego teamu do nowej wyprawy, w czasie której planowane jest pokonanie na rowerze 1000-kilometrowej trasy prowadzącej z Jakucka przez Góry Wierchojańskie do Ojmiakonu.

Badanie, w czasie którego przez 100 godzin poddaje się ludzi i ekwipunek kompleksowej weryfikacji, nadzorowane jest przez inżynierów, lekarzy, biochemików, dietetyków, a także psychologów, fizjologów oraz trenerów przygotowania fizycznego. Dzięki dobrze przygotowanej symulacji zyskuje się możliwość opracowania odpowiednich procedur minimalizujących w prawdziwej rzeczywistości ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu. Okoliczności inscenizowane w komorze termoklimatycznej zakładają bowiem wierne odzwierciedlenie naturalnych warunków syberyjskiego środowiska. Eksperymentatorzy zostaną więc narażeni na duży mróz, silny wiatr i opady śniegu. Uczestnicy będą musieli poza tym na własną rękę zorganizować sobie miejsce do spania czy jedzenia, a także różnorakie aktywności ruchowe, bez których niemożliwe jest przetrwanie człowieka w ekstremalnie niskich temperaturach. Drużyna Survivaltech zmierzy się ponadto z pozorowanymi zdarzeniami awaryjnymi, wśród których znajdzie się uszkodzenie posiadanego wyposażenia, złamanie nogi czy wpadnięcie do przerębla. Przećwiczenie krytycznych sytuacji powoli przetestować w bezpiecznych warunkach optymalne schematy zachowania.

Koordynatorem naukowym całego projektu jest dr hab. inż. arch. Sabina Kuc z PK. Dr inż. Anna Romańska-Zapała, także z PK, jest natomiast koordynatorem ds. współpracy i rozwoju projektu.

az

(źródło: pk.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie