Życie akademickie

ELA

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie

30 lipca uroczyście zainaugurowano Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, czyli Elę. Działa pod dresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/. Powstała z połączenia ZUS-u i POL-ON System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. To ulepszone i, jak zapewniali przedstawiciele resortu nauki, jedne takie na świecie narzędzie, które pomoże maturzystom w planowaniu kariery.

ELA zawiera informacje o uczelniach, kierunkach, specjalnościach, także ostrzeżenia przed tymi, które utraciły rekomendację resortu, pracownikach naukowych, ale przede wszystkim o losach absolwentów.

– W ciągu ostatniego roku przeanalizowała losy 700 tys. absolwentów – mówił prof. Mikołaj Jasiński z UW, twórca systemu. – Można się z niej dowiedzieć ilu studentów po studiach licencjackich kształci się dalej, ilu pracuje, a ilu łączy naukę z pracą. Wiemy czy jest to praca na etacie, jakie są zarobki zatrudnionych, a ilu jest bezrobotnych.

ELA uwzględnia sytuację na lokalnym rynku pracy, do czego wykorzystane zostały dane GUS.

Z systemu można korzystać na różne sposoby. Można ściągać duże raporty, krótkie informacje, rankingi, ale także arkusze kalkulacyjne z danymi i samemu dokonać analizy i utworzyć własny ranking. Dane dotyczące bezrobocia czy zarobków można śledzić w systemie miesięcznym.

Zastosowane w systemie procedury gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 2014 r., dlatego też pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.

ELA będzie się rozwijać. Za kilka lat będzie widać wyraźnie kierunki i tendencje zmian. Dlatego jest to narzędzie nie tylko dla maturzystów, studentów, ale i dla resortu, a także samych uczelni, pokaże bowiem efektywność kształcenia i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

JK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie