Życie akademickie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją na PB

Opublikowano: 2020-01-17

forum akademickie

Ma być taniej, prościej, sprawniej, nowocześniej, transparentniej – Politechnika Białostocka rozpoczyna wdrażanie EZD PUW, czyli Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Uczelnia przeznaczy też 6 mln złotych na informatyzację. W ramach tej kwoty zrealizowane zostaną m.in. informatyzacja procesu kształcenia, zakup urządzeń do e-learningu, system klasy ERP (z ang. enterprise resource planning) służący do kompleksowego zarządzania. Politechnika Białostocka pozyskała fundusze ze środków programu operacyjnego POWER w ramach dwóch projektów: PB2020 oraz PB 2.0.

Informatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku cieszy się dużą popularnością. Od 2011 roku funkcjonuje lub jest obecnie wdrażany w wielu instytucjach publicznych w Polsce: ministerstwach, urzędach centralnych i samorządach, sądach i służbie zdrowia na terenie całego kraju. W sumie z tego narzędzia wymiany informacji oraz usprawnienia funkcjonowania urzędów korzysta już ponad 430 partnerów i około 80 tysięcy użytkowników. Na tej liście jest także 26 uczelni wprowadzających EZD PUW jako sposób na ograniczenie dokumentacji papierowej i umożliwiający sprawną komunikację elektroniczną. Dziesięć uczelni już używa EZD PUW jako systemu podstawowego, wspierającego lub do celów edukacyjnych, w pozostałych trwają prace wdrożeniowe.
Do tego grona dołącza Politechnika Białostocka, która wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim planuje wprowadzić elektroniczne zarządzanie dokumentacją w ciągu najbliższych dwóch lat.

Więcej informacji o EZD PUW na stronie: www.ezd.gov.pl

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie