Życie akademickie

Energetyczne Grajewo

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

Będą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a w przyszłości odsprzedawać ją do spółek miejskich i grajewskich firm. Powstał Klaster „Energetyczne Grajewo”. Politechnika Białostocka jest jego partnerem naukowym.

Klaster „Energetyczne Grajewo” powstał z inicjatywy burmistrza Grajewa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie i spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona oraz przy współudziale partnera naukowego – Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie nowej strategii energetycznej dla samorządu Grajewa.

Porozumienie o zawiązaniu klastra podpisane zostało 7 września w Urzędzie Miasta Grajewa. Dokument z ramienia Politechniki Białostockiej podpisał prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.

Porozumienie ma charakter otwarty, władze Grajewa planują zapraszać kolejne podmioty do współpracy i współtworzenia strategii rozwoju energetycznego regionu. Udział w klastrze pozwoli partnerom na pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Lokalna produkcja energii elektrycznej i cieplnej pochodzących z różnych źródeł – np. biomasa, gaz, fotowoltaika – może być nawet 3 razy tańsza. Energia w ten sposób pozyskana może być wykorzystana np. do zasilania oświetlenia ulicznego czy pływalni miejskiej, kolejny etap to np. propozycja dostaw energii do szpitala powiatowego.

Politechnikę Białostocką w Radzie Partnerów Klastra reprezentować będzie prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego PB dr inż. Wojciech Trzasko.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie