Szkoły wyższe

Energetyka źródeł rozproszonych – nowy kierunek w Gdańsku

Opublikowano: 2018-11-30

forum akademickie
Źródło: www.ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska utworzą wspólny interdyscyplinarny i unikatowy kierunek studiów – energetyka źródeł rozproszonych. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na UG.

Jak zgodnie twierdzą eksperci, energetyka rozproszona w dużo większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa aniżeli scentralizowana. Jednocześnie maleje rola energetyki konwencjonalnej, a rośnie udział i znaczenie odnawialnych źródeł energii. Powołanie nowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – jest zatem odpowiedzią na potrzeby rozwoju nowoczesnego państwa.

Porozumienie o wspólnym zamiarze utworzenia i prowadzenia studiów w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego i unikatowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – zostało podpisane 29 listopada. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego podpisała je dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG, prorektor ds. kształcenia, zaś w imieniu Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki.

Nowy kierunek studiów będzie prowadzony przez wskazane przez obie uczelnie jednostki, zostanie także przygotowany wspólny program. Dostęp do najlepszych specjalistów a także laboratoriów oraz pracowni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej zapewni wysoki poziom jakości kształcenia.

Beata Czechowska-Derkacz

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie