Badania

Etiopia nowym kierunkiem badań archeologów z UW

Opublikowano: 2019-07-19

forum akademickie
Fot. Michela Gaudiello

Naukowcy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczną jesienią prace wykopaliskowe w etiopskim regionie Tigray, graniczącym z Sudanem i Erytreą. Badania mogą przyczynić się do ustalenia lokalizacji starożytnej krainy Punt.

Projekt, który będzie realizowany na nieeksplorowanym dotychczas przez stołecznych archeologów terenie, jest efektem współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Mekele. Kierownikiem przedsięwzięcia została włoska badaczka dr Michela Gaudiello, mająca doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych w Etiopii. Pracowała m.in. z misjami niemieckimi, przede wszystkim nad materiałem z okresu Aksum (I–VII wiek n.e.) oraz przedaksumickim (I tysiąclecie p.n.e.). Jej znajomość materiału archeologicznego i zagadnień historycznych jest kluczowa podczas wyboru miejsc przyszłych badań pierwszego polskiego projektu wykopaliskowego w Etiopii. Zaangażowanie CAŚ UW w badania jest naturalnym rozszerzeniem zainteresowań badawczych polskich uczonych zajmujących się Afryką Północno-Wschodnią.

– Afryka Północno-Wschodnia w starożytności i średniowieczu, choć podzielona na kilka organizmów politycznych, stanowiła wspólnotę kulturową. Mówiące różnymi językami społeczności były ze sobą w stałym kontakcie rywalizując lub współpracując np. od Późnego Antyku kościoły Egiptu, Nubii (Sudan) i Aksum (Erytrea i Etiopia) podlegały biskupowi Aleksandrii. Region ten w pewnych momentach historii był centrum cywilizacyjnym dla Europy, Afryki i Azji Zachodniej – mówi dr Artur Obłuski, p.o. dyrektora CAŚ UW.

W projekcie weźmie udział międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół specjalistów – filologów, historyków, topografów, specjalistów GIS, ale planowana jest też szeroka współpraca pomiędzy polskimi ośrodkami.

– W ramach programu rozwoju badań będziemy współpracować też z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, jak np. mającym wieloletnie tradycje badań nad Etiopią Wydziałem Orientalistyki. Chcielibyśmy jednak, aby w projekcie uczestniczyli także uczeni z innych polskich ośrodków badawczych, którzy wniosą do przedsięwzięcia swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie – wyjaśnia dr Obłuski.

Dr Gaudiello wraz z dr. Obłuskim przeprowadzili wstępne badania powierzchniowe w północno-wschodniej części regionu Tigray. Były one kluczowe dla prac nad harmonogramem tego wieloletniego projektu. Wybrano dwa stanowiska do badań archeologicznych: Debre Gergis – ważny punkt na szlakach handlowych do Aksum i Mekele, z zachowanym kościołem oraz m.in. widoczną na powierzchni dużą stelą; oraz Mifsas Baḥri, gdzie dr Gaudiello pracowała już na terenie bazyliki z misją Uniwersytetu w Heidelbergu. Na jednym z tych stanowisk prace wykopaliskowe w ramach projektu CAŚ UW rozpoczną się już jesienią tego roku. Planowane są także prace w zachodniej części prowincji Tigray.

– Rejon ten został wytypowany jako obszar przyszłych badań właśnie ze względu na to, że bardzo niewiele o nim wiadomo – tłumaczy dr Gaudiello. Naukowcy chcą poznać tamtejszą kulturę i jej powiązania z Sudanem i Erytreą na przestrzeni dziejów.

Badania te mogą przyczynić się do ustalenia lokalizacji starożytnej krainy Punt, która nie została dotychczas jednoznacznie stwierdzona.

źródło: UW

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie