Życie akademickie

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2017

Opublikowano: 22.06.2017

forum akademickie

Konferencja Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2017 odbędzie się 20 października br. w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie zmianom legislacyjnym zachodzącym w szkolnictwie wyższym, w tym w szczególności projektowi stworzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który w założeniu będzie bezpłatnie udostępniony wszystkim polskim uczelniom już od roku akademickiego 2018/19.

W trakcie konferencji prelekcje wygłoszą m.in.:

– dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,

– prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– dr Marek Kozłowski z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

„Forum Akademickie” jest patronem medialnym konferencji.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie