Konferencje

Europejskie Forum Antyplagiatowe 2018

Opublikowano: 10.08.2018

forum akademickie

25 października w Warszawie odbędzie się piąta edycja Europejskiego Forum Antyplagiatowego. Wydarzenie co roku gromadzi uczestników środowiska akademickiego zainteresowanych tematyką rzetelności w świecie naukowym, stanowiąc platformę wymiany informacji na temat problemów i oczekiwań zarówno pracowników uczelni, jak i studentów oraz doktorantów.

Tym razem przedmiotem konferencji będzie Jednolity System Antyplagiatowy w Ustawie 2.0. Wchodząca w życie z początkiem października nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymusza wprowadzenie zmian dotyczących weryfikacji oryginalności prac dyplomowych, co będzie wynikiem wdrożenia JSA. Z jego implementacją na uczelniach wiąże się szereg niewyjaśnionych dotychczas kwestii, takich jak:

  • wdrożenie procedur antyplagiatowych – czy implementacja JSA będzie oznaczała wprowadzenie ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednolitych procedur na wszystkich uczelniach, czy na poszczególnych jednostkach będzie spoczywał obowiązek wypracowania odrębnych regulaminów;
  • sposób działania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy JSA będzie przesądzał o tym, czy badany dokument jest plagiatem, czy promotor będzie mógł za pośrednictwem JSA dotrzeć do oryginalnych dokumentów, z których zaczerpnięte zostały treści;
  • odpowiedzialność promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej – czy promotorzy będą mieli możliwość dopuszczenia do egzaminu dyplomowego autora pracy o wysokim współczynniku podobieństwa i jakie ewentualne konsekwencje będą się z tym wiązały;
  • wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na poszczególnych kierunkach – czy procedury stosowania JSA powinny być jednakowe we wszystkich jednostkach czy powinny różnić się w zależności od profilu uczelni czy kierunku studiów;
  • dostęp do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy pracownicy administracyjni będą upoważnieni do korzystania z JSA lub udzielania promotorom wsparcia w tym zakresie oraz jak czasochłonne będzie korzystanie z tego narzędzia;
  • przeszkolenie użytkowników – w jakim trybie pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z obsługi systemu i z interpretacji raportów z wynikiem badania oraz w jakim zakresie kursy obejmą pracowników naukowo-dydaktycznych, a w jakim administracyjnych;
  • perspektywy dotyczące dalszego korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych, które dotychczas zostały wdrożone na poszczególnych uczelniach – czy stosowanie podwójnej weryfikacji antyplagiatowej będzie uzasadnione w obliczu dostępu do darmowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Wśród prelegentów będą też reprezentanci Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jak i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Europejskie Forum Antyplagiatowe odbędzie się 25 października 2018 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72. Organizatorem jest Europejskie Forum Prawa i Edukacji. Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.

Program EFA 2018

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie