Konferencje

Filozoficzne aspekty literatury

Opublikowano: 2019-07-04

forum akademickie

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury odbędzie się 25 października w Lublinie. Organizatorami są Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konferencja ma profil humanistyczny. Udział w niej mogą wziąć studenci, doktoranci i pracownicy naukowi (badacze literatury, kultury, filozofii oraz przedstawiciele innych dziedzin), którzy chcą zaprezentować własne dokonania dotyczące szerokiej pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury. Organizatorzy proponują następujący zakres zagadnień:

• literatura jako forma filozoficznej refleksji;

• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia literatury, narzędzia filozofii);

• „prawdziwość” dzieła literackiego;

• metafizyczność w literaturze;

• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;

• inspiracje filozofią w literaturze;

• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;

• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;

• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń, powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;

• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;

• wizje historiozoficzne w literaturze;

• etos poety/pisarza, etos filozofa.

Wydarzenie odbędzie się 25 października w Lublinie. Udział w konferencji wymaga rejestracji, której termin upływa 3 października. Szczegóły na stronie: http://www.literatura-filozofia.pl.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie