Badania

Fizycy z Białegostoku rozwijają spin-orbitronikę

Opublikowano: 2020-03-25

forum akademickie

Od czerwca w Katedrze Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku realizowany będzie projekt, którego celem jest rozwój spin-orbitroniki – nowej dziedziny fizyki związanej z ultraszybkim magnetyzmem i elektroniką.

Projekt „ColdOpto-Magnetism for Random Access Devices” jest wspólną inicjatywą europejskiego konsorcjum, którego prace będzie koordynować Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Jego wartość wynosi prawie 4 mln euro. Prowadzony będzie w ramach Europejskiego Programu Badań i Innowacji Horizon 2020 – Innovative Training Networks (ITN).

–Integracja różnych obszarów badawczych pozwoli na rozwój technologii urządzeń do zapisu optomagnetycznego o dostępie swobodnym do dowolnej komórki pamięci, podobnie jest w pamięciach typu RAM. W tym celu planowane jest połączenie wyjątkowych rozwiązań opracowanych ostatnio przez zespoły z Białegostoku i Nijmegen w zakresie ultraszybkiego zapisu przy wykorzystaniu magnetycznych warstw dielektrycznych oraz nanostruktur metalicznych – wyjaśnia dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, kierujący polską częścią (na fot.). – Do realizacji tego ambitnego celu w ramach czteroletniego projektu zostało utworzone europejskie konsorcjum składające się z wiodących w dziedzinie magnetyzmu jednostek badawczych z Holandii, Anglii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Należy do niego także zespół z Białegostoku.

Niezwykle prestiżowe projekty Innovative Training Networks w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions wspierają prace badawcze i badawczo-rozwojowe, jak również umożliwią organizację konferencji oraz warsztatów. Nowy projekt ITN pozwoli także na zatrudnienie na UwB młodych, początkujących badaczy. Umożliwi ponadto sfinansowanie udziału zatrudnionych pracowników naukowych w programie szkoleniowym w jednostkachpartnerskich oraz firmach z branży IT, a także w szkoleniach dotyczących komercjalizacji wyników badań.

Do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w nowym projekcie fizycy z UwB będą wykorzystywali unikatowy potencjał aparaturowy Laboratorium Spektroskopii Femtosekundowej utworzonego niedawno na Wydziale Fizyki. Laboratorium to powstało dzięki dotacji celowej na inwestycje z zakresu dużej infrastruktury badawczej, przyznanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Realizacja projektu rozpocznie się 1 czerwca.

Katarzyna Dziedzik, źródło: UwB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie