Nagrody

Fizyk z PP laureatem poznańskiej Nagrody Naukowej

Opublikowano: 2020-06-24

forum akademickie
Źródło: PP

Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej został tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Doceniono go za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali.

Miasto Poznań, w nawiązaniu do przedwojennej tradycji, przyznaje co roku nagrody artystyczne i naukowe, a także stypendia dla młodych twórców i badaczy. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i naukowców. Nagrodami honorowane są osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta.

Tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, a w szczególności za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali, których wyniki opublikowano m.in. w „Science”, „Nature Communication”, „Journal of Physical Chemistry Letters”.

Jednym z opisywanych osiągnięć jest innowacyjna metoda badawcza, polegająca na wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do obrazowania oraz badania procesów fizykochemicznych zachodzących w pojedynczych nanoobiektach. Zamiast oczekiwać na emisję spontaniczną (fluorescencję) badanego obiektu, poznański naukowiec wraz z uczonymi z Instytutu Nauk Fotonicznych w Barcelonie wykorzystał kombinację impulsów laserowych, które zmuszają obiekt do świecenia, a co za tym idzie sprawiają, że staje się on widoczny. W opublikowanej w „Science” pracy zademonstrowano możliwość obrazowania pojedynczych kropek kwantowych bazując na indukowaniu emisji wymuszonej. Z kolei wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych pozwoliło na określenie jak szybko oraz jakimi ścieżkami poruszają się wzbudzone w kropce kwantowej ładunki elektryczne. Zastosowana technika badawcza oraz uzyskane wyniki mają ogromne znaczenie dla fundamentalnych badań w nanotechnologii, fotonice oraz fotowoltaice. Stanowią też istotny krok w kierunku możliwości obrazowania również pojedynczych cząsteczek o znaczeniu biologicznym. Wykorzystanie mikroskopii emisji wymuszonej pozwoli w niedługim czasie obrazować cząsteczki o bardzo niskiej fluorescencji bez konieczności znaczenia ich sondami fluorescencyjnymi.

Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski od 2019 roku pracuje w Instytucie Fizyki na Politechnice Poznańskiej, gdzie wraz z zespołem zajmie się modyfikacją opisanej w „Science” techniki eksperymentalnej i wykorzystaniem jej do obrazowania natywnych, niefluorescencyjnych składników błon komórkowych.

Wręczenie nagrody i stypendiów dla młodych naukowców odbędzie się, jak co roku, 29 czerwca – w dniu święta patronów miasta: Piotra i Pawła.

MK, źródło: PP, NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie