Życie akademickie

Francuskie stypendia dla polskich naukowców

Opublikowano: 2017-02-13

forum akademickie

Polscy naukowcy ze stopniem doktora lub profesora mogą już zgłaszać swoje kandydatury na miesięczne pobyty badawcze we Francji. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach programu stypendialnego rządu francuskiego.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45. roku życia ze stopniem naukowym doktora czy profesora, którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium.

W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin. W naukach ścisłych o stypendia mogą ubiegać się naukowcy zajmujący się m.in.: energią, fizyką jądrową, agronomią i bezpieczeństwem żywnościowym, astronomią i kosmologią, nanotechnologiami. W obszarze nauk o człowieku i społeczeństwie na dofinansowanie mogą liczyć badacze, których zainteresowania naukowe skupiają się wokół: migracji, bezpieczeństwa, religii, multimediów w nauczaniu języka francuskiego, tłumaczeń automatycznych, społeczeństwa cyfrowego.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 euro pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Grafika: http://www.institutfrancais.pl/


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie