Badania

Gdańska psycholog koordynuje międzynarodowe badania na temat kobiecości i męskości

Opublikowano: 2020-07-27

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Im bardziej równościowy kraj, tym mężczyźni są mniej skłonni do wspierania działań na rzecz równości płci – to główny wniosek z pierwszych przeprowadzonych na tak szeroką skalę badań społecznych dotyczących współczesnego rozumienia męskości i kobiecości. Projekt koordynuje badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Badanie Country‐level and Individual‐level Predictors of Men’s Support for Gender Equality in 42 Countries opublikowane w European Journal of Social Psychology, zostało przeprowadzone w ramach projektu „Towards Gender Harmony” przez ponad 100 badaczy i badaczek z 62 krajów. Międzynarodowy zespół zanalizował współczesne rozumienie męskości i kobiecości. Jak pokazują badania, równość płci zarówno w życiu rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym przynosi korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Wiąże się ona z większym przestrzeganiem praw człowieka w danym kraju, wyższym poziomem szczęścia i dobrego samopoczucia oraz lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z większym zadowoleniem z relacji w rodzinie i korzyściami ekonomicznymi, w tym z wyższym średnim poziomem PKB.

W badaniu, koordynowanym przez dr hab. Nataszę Kosakowską-Berezecką, prof. UG z Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wzięło udział 6 734 mężczyzn z 42 krajów – od Norwegii, która zajmuje 2. miejsce pod względem równouprawnienia płci w Global Gender Gap Index (GGGI) Światowego Forum Ekonomicznego z roku 2020, po Pakistan, który z kolei zajął 151. miejsce w tym rankingu (trzecie od końca). Dla porównania Polska jest w tym zestawieniu 40.

– W naszym badaniu pokazujemy, że niezależnie od narodowości, im więcej mężczyzn wierzy w myślenie „o sumie zerowej” czyli uznają, że korzyści dla kobiet w domu, biznesie czy polityce równają się stratom dla mężczyzn, tym mniej są skłonni wspierać równość płci i częściej wyrażają postawy wobec kobiet, które świadczą o ich seksizmie – komentuje dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG.

Z badania wynika, że im wyższy poziom egalitaryzmu płci w danym kraju, w tym mniejszym stopniu mężczyźni są skłonni angażować się w takie działania, jak np. podpisywanie petycji na rzecz równości płci w miejscu pracy czy wspieranie promowania kobiet w polityce czy biznesie. Wyższy poziom równości płci w danym kraju wydaje się zniechęcać mężczyzn do wspierania działań na rzecz równości płci.

– Wydaje się, że niektórzy mężczyźni postrzegają kobiety raczej jako konkurentki niż sojuszniczki w budowaniu równego społeczeństwa, a nasze badania wykazały, że mężczyźni, niezależnie od ich narodowości, wycofują swoje poparcie dla równości płci, gdy uważają, że zyski kobiet zagrażają ich własnemu statusowi – dodaje prof.  Kosakowska-Berezecka.

Jak zauważają naukowcy, mimo że obserwujemy więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych, kobiety na całym świecie nadal zarabiają 21% mniej niż mężczyźni i zajmują 29% stanowisk kierowniczych. To myślenie „o sumie zerowej”, w którym zyski dla kobiet równają się stratom dla mężczyzn, pozostaje kluczową barierą dla dalszych postępów w zakresie równości płci. Według badaczy, założenie, że „jej zysk = jego zysk” jest bardziej prawdziwe i powinno być promowane, ponieważ równość płci służy zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

„Towards Gender Harmony”czyli Ku Harmonii Płci”, to unikalny trzyletni projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany w 62 krajach, gdzie zespoły badaczy i badaczek z całego świata przyglądają się współczesnemu rozumieniu kobiecości i męskości oraz oczekiwaniom stawianym kobietom i mężczyznom w różnych społeczeństwach na świecie.

źródło: UG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie