Szkoły wyższe

Generał Policji nowym pełnomocnikiem rektora WSPiA

Opublikowano: 17.10.2018

forum akademickie

Gen. Józef Gdański został nowym pełnomocnikiem prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Będzie odpowiadał za kontakty z otoczeniem uczelni oraz instytucjami przyjmującymi studentów WSPiA na praktyki i staże. Gen. Gdański to były komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie. Od wielu lat jest wykładowcą uczelni.

Gen. Józef Gdański pełni funkcję pełnomocnika rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej ds. kontaktów z otoczeniem uczelni od 1 października 2018 r. – Jest nowa i bardzo ważna funkcja w strukturze naszej uczelni – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Pan generał współpracuje z WSPiA od wielu lat. Przekazuje studentom cenną wiedzę praktyczną zdobytą w czasie służby w Policji. Teraz będzie wspomagał nas w kontaktach ze służbami mundurowymi oraz instytucjami współpracującymi z uczelnią. Myślę, że jego doświadczenie i wiedza zaowocują m.in. podczas organizowanego przez WSPiA Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przy organizacji staży i praktyk zawodowych dla naszych studentów – mówi prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Gen. Józef Gdański podczas zajęć przekazuje studentom wiedzę zdobytą w praktyce. Uczy przedmiotów związanych m.in. z ochroną osób i mienia, z systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, z bezpieczeństwem społeczności lokalnych oraz organami bezpieczeństwa w Polsce. Prowadzi także zajęcia w szkołach współpracujących z WSPiA, pokazując młodzieży, jak wygląda praca w policji oraz praca funkcjonariusza publicznego.

– Bardzo lubię pracować ze studentami – tłumaczy gen. Józef Gdański. – Daje mi to wiele satysfakcji. Podczas ćwiczeń i warsztatów staram się omawiać ze studentami sprawy, z którymi spotkałem się w swojej praktyce. Najbardziej cieszy mnie to, że na moich zajęciach zawsze jest duża frekwencja. Tym bardziej jestem wdzięczny za to, że kiedy wracałem z Olsztyna do Rzeszowa i przechodziłem na emeryturę, zadzwonił do mnie prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA i zaproponował, abym zdobytą widzę praktyczną, przekazywał studentom Uczelni – opowiada gen. Józef Gdański, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dodaje, że teraz przed nim nowe wyzwanie, któremu postara się podołać. – Bardzo lubię spotykać się z ludźmi i współpracować z nimi przy różnych projektach. Myślę więc, że powierzona mi funkcja pełnomocnika ds. kontaktów z otoczeniem uczelni, czyli służbami mundurowymi i innymi instytucjami przyniesie wiele dobrego studentom WSPiA. Chociażby w postaci nowych miejsc, w których będą mogli odbywać płatne staże i praktyki zawodowe – wyjaśnia gen. Józef Gdański.

Gen. Józef Gdański jest byłym policjantem z ponad 30-letnim doświadczeniem. W latach 1999 – 2008 był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Później przez osiem lat pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji – najpierw na Podkarpaciu, a następnie na Warmii i Mazurach. Odbył szereg kursów specjalistycznych – w tym między innymi w USA, w Niemczech, na Węgrzech – o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym, współpracą międzynarodową, a także współdziałaniem z samorządami. Cały czas aktywnie działa m.in. w Stowarzyszeniu Generałów Policji RP oraz Stowarzyszeniu Honorowych Podhalańczyków.

Przemysław Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie