Życie akademickie

Gowin o nowej ustawie: Zmieniamy system stopni naukowych i kariery akademickiej

Opublikowano: 17.07.2017

forum akademickie

W wywiadzie dla naszej redakcji, opublikowanym w FA nr 7-8/2017, pytany o główne obszary, w których zmienią się regulacje prawne, Jarosław Gowin wyliczył: ewaluację działalności naukowej, system stopni naukowych i kariery akademickiej.

„Po pierwsze, zmieniamy klasyfikację dyscyplin naukowych. W Polsce doszło do zbyt wąskiej specjalizacji dyscyplin, co jest jednym z ważnych ograniczeń rozwoju polskiej nauki. Żeby nie wyważać otwartych drzwi, chcemy skuteczniej włączyć polską naukę w krwioobieg nauki światowej przez przyjęcie klasyfikacji dyscyplin stosowanej przez OECD. Przyszłych dyscyplin będzie około czterdzieści, a nie ponad sto” – poinformował minister nauki.

„Nie będziemy ewaluowali jednostek naukowych, np. wydziałów, lecz dyscypliny w całych uczelniach. Przykładowo, jeżeli kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim jest uprawiane na kilku wydziałach, które mają inne kategorie naukowe, to w przyszłości kategoria będzie dotyczyła dyscypliny w całej uczelni, a nie w jednostce” – dodał.

„Uprawnienia do nadawania stopni naukowych będą miały nie jednostki, tylko uczelnie w określonych dyscyplinach. Habilitować będą mogły te, które otrzymały w danej dyscyplinie kategorię A i A+. Jeżeli dana uczelnia będzie miała w dyscyplinie kategorię B+, będzie mogła doktoryzować. Kategorie B i C nie będą uprawniały do nadawania stopni naukowych”.

Pytany o paragrafy, które pozostaną niezmienione, zapewnił: „Chcemy pozostawić podział studiów na akademickie i praktyczne; utrzymamy system boloński, zamierzamy zachować system pomocy materialnej dla studentów. Regulacje wprowadzone w tym zakresie przez moich poprzedników są skuteczne i nie wymagają zasadniczych zmian”.

(fig)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie