Życie akademickie

Gowin o nowych zasadach kariery naukowej: Zasadniczej reformie ulegnie system kształcenia doktorantów

Opublikowano: 20.07.2017

forum akademickie

W rozmowie z redakcją „Forum Akademickiego” wicepremier Gowin ujawnia plany nowej ścieżki kariery akademickiej: „Chcemy zrezygnować ze studiów doktoranckich, które są zbyt wąskospecjalistyczne i zastąpić je interdyscyplinarnymi szkołami doktoranckimi na poziomie uczelni. Pozostawimy studia doktoranckie stacjonarne i eksternistyczne, czyli z wolnej stopy. Zamierzamy stworzyć ścieżkę dla wybitnych doktorantów i promotorów. Będzie to konkurs na granty promotorskie prowadzony przez Narodowe Centrum Nauki”. 

„Studia doktoranckie nie powinny być sposobem na przedłużanie sobie młodości” – dodaje minister nauki.

Pytany o zakaz zatrudniania na stanowisku naukowym w uczelni, w której broniło się doktorat, odpowiada: „Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Z bólem zgodziłem się z niego zrezygnować, ale opór ze strony środowiska akademickiego był zbyt duży. Przedstawiano zresztą bardzo racjonalne argumenty, wskazując na zbyt niski poziom płac i zamożności społeczeństwa w naszym kraju. Tego typu rozwiązanie mogłoby też dyskryminować kobiety naukowców. Chcemy za to stworzyć w ustawie system silnych zachęt do mobilności tego rodzaju”.

Tekst wywiadu w otwartym dostępie na stronie FA

(fig)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie