Sprawy nauki

Granty Naukowej Fundacji Polpharmy

Opublikowano: 20.06.2018

forum akademickie

14 czerwca 2018 r. w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. W ramach XVI edycji konkursu, którego temat brzmiał Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej, wyłoniono dwójkę zwycięzców.

Dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zakładu Immunologii, Wydziału Lekarskiego I Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała grant w wysokości 555 800 zł na projekt pt. „Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.

Głównym celem projektu jest poprawa profilu bezpieczeństwa nowoczesnej terapii wykorzystującej receptory CAR poprzez stworzenie systemu biologicznego aktywującego ekspresję tych receptorów selektywnie w limfocytach T oraz komórkach NK naciekających nowotwór. Metoda ta może stać się skuteczniejszą i bezpieczniejszą alternatywą w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań.

Drugi z nagrodzonych, dr hab. Aleksander Czogalla z Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał 510 tys. zł na projekt pt. „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych”.

Celem tego projektu jest konstrukcja i optymalizacja sposobu wytwarzania innowacyjnego nośnika leku genetycznego, który będzie charakteryzował się wysoką skutecznością przy zminimalizowanych skutkach ubocznych po podaniu systemowym. Mutacje w genie kodującym białko p53 są najczęściej występującymi zmianami na poziomie genetycznym w wielu typach nowotworów i wiążą się ze zwiększoną zdolnością do inwazji i przerzutowania. Wprowadzenie do komórek w pełni funkcjonalnego genu kodującego białko p53 okazuje się być wystarczające do zahamowania rozrostu nowotworu.

Laureaci i zaproszeni goście wysłuchali także wykładu dr Aleksandry Przegalińskiej pt. Sztuczna inteligencja jako wspólne wyzwanie społeczne. Dr Przegalińska prowadzi w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology badania nad rozwojem nowych technologii, sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, ogłosił otwarcie nowego konkursu Fundacji pt. Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Celem zapowiadanego konkursu jest promocja technik mobilnych, a trzy najlepsze uzyskają nagrody pieniężne na dalszy rozwój.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2002 r., zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki”, wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. W 16 edycjach konkursu nadesłano 655 projektów i przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł. Zakończonych zostało 58 projektów finansowanych z grantów Fundacji.

JK

(Źródło: Polpharma)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie