Sprawy nauki

Grażyna Żebrowska nowym dyrektorem NAWA

Opublikowano: 2020-05-08

forum akademickie
Źródło: www.irsw.pl

Dr Grażyna Żebrowska została nowym dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej. Powołanie na to stanowisko wręczył jej minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

O nominacji poinformowała na Twitterze rzeczniczka resortu nauki Katarzyna Zawada. Fotel dyrektora NAWA był wolny po tym, jak w marcu dymisję złożył Łukasz Wojdyga. Od 1 kwietnia funkcję p.o. dyrektora pełniła Agnieszka Stefaniak-Hrycko. W piątek 8 maja minister Wojciech Murdzek powołał na to stanowisko dr Grażynę Żebrowską, od lipca ubiegłego roku dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MNiSW.

– Wezwaniom współczesności, takim jak obecna pandemia, zmiany klimatu czy też budowanie gospodarki opartej na wiedzy nie da się sprostać bez międzynarodowej współpracy. Wspierając ją, NAWA jest i będzie instytucją odgrywającą kluczową rolę w budowaniu potencjału intelektualnego Polski oraz współtworzącą wizerunek Polski jako kraju otwartego, w którym można z powodzeniem tworzyć naukę i technologię na najwyższym światowym poziomie – podkreśla dr Grażyna Żebrowska.

W latach 2003–2019 pracowała w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Jako doradca naukowy i technologiczny inicjowała i ułatwiała współpracę między polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Do jej głównych obowiązków należała promocja polskich uniwersytetów i ośrodków badawczych wśród amerykańskich studentów i naukowców. Jest ekspertem z doświadczeniem w dyplomacji naukowej i międzynarodowej współpracy naukowej. Współtworzyła praktyczny podręcznik dla młodych naukowców „America for Postdocs”.

Z wykształcenia nowa dyrektor NAWA jest fizykiem. Uzyskała podwójny doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Université de Rennes 1 (Francja) i na Uniwersytecie Gdańskim.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaczęła działalność w 2017 roku. Udziela wsparcia w zakresie indywidualnej mobilności naukowców, umiędzynarodowieniu instytucji, mobilności studenckiej, promowaniu nauczania języka polskiego. Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie ze środków NAWA mogą ubiegać się: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

W tym roku realizuje 23 programy grantowe, m.in. KATAMARAN, STER, Lektorzy, im. Stanisława Ulama, im. prof. Franciszka Walczaka czy im. Mieczysława Bekkera. Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć jest program „Polskie Powroty”, z którego w pierwszych dwóch edycjach skorzystało 42 naukowców pracujących dotąd w ośrodkach naukowych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie