Szkoły wyższe

GUMed: kolejne studia dualne

Opublikowano: 2019-07-15

forum akademickie

Gdański Uniwersytet Medyczny powiększył swoją ofertę edukacyjną o kolejne studia o profilu praktycznym. Od nowego roku akademickiego chętni będą mogą podjąć kształcenie na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia. Są to studia I stopnia, które realizowane będą przez uczelnię w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz COPERNICUS Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o.

Założeniem nowego kierunku studiów jest połączenie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego oraz zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia, celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej dzięki zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzięki współpracy GUMed z UCK i spółką COPERNICUS powstanie baza dydaktyczna umożliwiającej praktyczne zdobywanie oraz testowanie wiedzy czy umiejętności. Już w trakcie nauki studenci uzyskają niezbędne doświadczenie do podjęcia pracy zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami rynku, będą także mogli bardziej precyzyjnie określić przyszłą ścieżkę rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

To koleje już studia dualne na GUMed. Dwa lata temu powstał kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, utworzony przez GUMed i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, dotyczący studiów II stopnia. Jego celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie