Szkoły wyższe

GUMed – Centrum Medycyny Translacyjnej

Opublikowano: 2019-05-20

forum akademickie
Źródło: gumed.edu.pl

Medycyna translacyjna to sposób na szybki transfer wiedzy zdobytej w eksperymentach medycznych do codziennej praktyki klinicznej. To stosunkowo nowa, lecz niezwykle ważna dyscyplina naukowa, wymagającą współpracy wielu różnych dziedzin.

– Cieszę się, że w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego udało się stworzyć przestrzeń, która pozwoli na realizację innowacyjnych interdyscyplinarnych projektów zogniskowanych na medycynie spersonalizowanej – mówiła podczas otwarcia prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed. – Jestem przekonana, że dzięki zastosowanym w CMT nowym rozwiązaniom o charakterze organizacyjnym i infrastrukturalnym będziemy w stanie jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy GUMed, jak również wzmocnić pozycję naszej uczelni jako akademickiego lidera innowacyjności i cennego partnera dla otoczenia biznesowego w kraju i poza jego granicami.

W bezpośrednim sąsiedztwie CMT są Centra Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej. W pierwszym etapie uruchomiono nowoczesne Centrum Badań Obrazowych Układu Sercowo-Naczyniowego wraz z zapleczem, które umożliwia wspólną pracę przedstawicieli różnych środowisk naukowych, oraz Centrum Transferu Technologii.

Planowane jest stworzenie: Pracowni badań obrazowych, Pracowni badań czynnościowych, Działu badań klinicznych, Pracowni zaawansowanej analityki medycznej, Pracowni hodowli komórkowych i tkankowych GLP, Pracowni GMP, Pracowni technologii i analizy leku GLP. Mają tu także mieć swoje siedziby Pracownia bioinformatyczna i biostatystyczna oraz Pracownia bioinżynierii medycznej. Władze uczelni sądzą, że dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu specjalistycznego sprzętu uda się optymalnie wykorzystać rozproszony potencjał poszczególnych grup badawczych w strategicznych dla uczelni obszarach działalności badawczo-rozwojowej.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie