Konkursy

Harmonogram konkursów NAWA w 2020 roku

Opublikowano: 2020-01-14

forum akademickie

23 przedsięwzięcia znalazły się w tegorocznym harmonogramie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Połowa z nich ruszy jeszcze w tym kwartale.

Jako pierwsze wystartowały Polskie Powroty, a więc program skierowany do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie. W przeprowadzonych do tej pory dwóch edycjach do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują teraz m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W tym roku, oprócz powrotu do kraju i zatrudnienia na uczelniach i w instytutach, program umożliwia także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W styczniu zaplanowano także nabory do:

  • Programu im. Stanisława Ulama dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa;
  • Programu im. prof. Franciszka Walczaka skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych, który umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  • Programu stypendialnego wymiany osobowej studentów  i naukowców w ramach współpracy bilateralnej: przyjazdy, którego celem jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Programu stypendialnego dla Polonii  im. gen. Władysława Andersa pozwalającego młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego;
  • Programu Lektorzy, którego celem jest nauczanie i promocja języka i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego;
  • Programu Letnich kursów języka i kultury polskiej, który ma na celu nauczanie i promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej.

To właśnie w tym ostatnim programie laureatów poznamy najwcześniej. Rozstrzygnięcie (podobnie jak w Programie Stypendialnym im. Wilhelminy Iwanowskiej, w którym trwa właśnie ocena nadesłanych wniosków) zaplanowano na maj.

Pełny harmonogram realizacji programów NAWA w 2020 roku zamieszczono pod linkiem: bit.ly/2Glk.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie