Szkoły wyższe

Historyczna chwila – prof. Marta Kosior-Kazberuk nową rektor PB

Opublikowano: 2020-06-16

forum akademickie
Źródło: www.pb.edu.pl

Prof. Marta Kosior-Kazberuk została wybrana na rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2020–2024. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w 70-letniej historii uczelni.

Wybory na Politechnice Białostockiej odbyły się we wtorek 16 czerwca. Kierujący obecnie uczelnią prof. dr hab. inż. Lech Dzienis nie mógł w nich wziąć udziału, bo to jego druga i, zgodnie z ustawowymi zapisami, ostatnia kadencja. Jeszcze przed głosowaniem wiadomo było, że fotel rektora przejmie po nim kobieta. Startowały bowiem dwie kandydatki, co jest sytuacją bez precedensu w polskich uczelniach technicznych. Rada Politechniki Białostockiej jednogłośnie zarekomendowała: prof. dr hab. inż. Joannę Ejdys oraz dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB. Ta druga wśród 100-osobowego kolegium elektorów zdobyła 65 głosów i tym samym będzie drugą kobietą, po prof. Danucie Zawadzkiej z Politechniki Koszalińskiej, która w kadencji 2020–2024 stanie na czele uczelni technicznej.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk w mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych.

Pracę w PB rozpoczęła w 1995 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku), gdzie zatrudniona jest do dziś (jako profesor nadzwyczajny). W latach 2004–2006 wykładała w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów kapilarno-porowatych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu, historycznych zapraw stosowanych przy budowie obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego oraz zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu o podwyższonej trwałości.

Jest członkiem Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie