Życie akademickie

Historyk z UMK odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki

Opublikowano: 2020-10-16

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy.

Odznaczenie wręczył 15 października ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer. Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I Klasse przyznany został za zasługi prof. Dybasia dla pogłębienia relacji między Austrią a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów realizowanych w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu: „Karol Lanckoroński i jego rękopiśmienna spuścizna w Austriackiej Bibliotece Narodowej” oraz „Polonika w archiwach austriackich”.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś pracuje w Katedrze Historii Wojskowej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Na toruńską uczelnię, gdzie od 2001 roku kierował Zakładem Historii Europy Wschodniej UMK, powrócił w 2019 roku po trzech czteroletnich kadencjach na stanowisku dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. W latach 1998–2001 był zatrudniony w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku. Wcześniej pracował w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (1981–1992) i Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (od 1992).

Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, tamże uzyskał doktorat (1988) oraz habilitację (1998). W roku 2009 otrzymał nominację profesorską. Obszary jego zainteresowań naukowych to: historia nowożytna dawnej Rzeczypospolitej, kwestie polityczne i ustrojowe; historia dawnych Inflant i ich związków z polsko-litewską Rzeczpospolitą; historia Torunia; historia wojskowa (ze szczególnym uwzględnieniem historii fortyfikacji i techniki wojennej); pamięć historyczna i miejsca pamięci. W latach 2004–2014 był redaktorem czasopisma „Zapiski Historyczne”. Jest członkiem m.in. Rady Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Poloniae Historica” oraz „Lietuvos istorijos studijos”, a także członkiem Baltische Historische Kommission.

źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie