Badania

HydroProg ostrzeże przed powodziami

Opublikowano: 2020-07-08

forum akademickie
Źródło: www.uwr.edu.pl

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zakończyli prace nad nowatorskim systemem wczesnego ostrzegania przed powodziami. Już wkrótce HydroProg będzie wysyłał firmom i instytucjom automatyczne powiadomienia o potencjalnych powodziach i podtopieniach.

System HydroProg opiera się na tzw. prognozie kombinowanej, czyli wypadkowej wielu modeli hydrologicznych. Przewiduje wysoki stan wód dzięki analizie danych na bieżąco zbieranych przez sieć autorskich stacji pomiarowych.

– Zwykle jeden model pokazuje niedoszacowanie, a drugi przeszacowanie. Nasz system w inteligentny sposób bierze od każdego z modeli odpowiednie wartości i łączy je, żeby skonstruować jedną, możliwie wiarygodną prognozę – wyjaśnia prof. Tomasz Niedzielski, kierownik zespołu odpowiedzialnego za powstanie HydroProg.

Od siedmiu lat wrocławscy naukowcy z powodzeniem testują system na ziemi kłodzkiej, na której ryzyko powodzi i podtopień jest szczególnie wysokie z uwagi na górzystość terenu. Stworzyli serwis internetowy dla eksperymentalnej wersji programu. Już teraz mogą z niego korzystać mieszkańcy regionu – wystarczy, że odwiedzą stronę projektu. Naukowcy przeprowadzili pomyślnie również testy systemu w zlewniach górnej i środkowej Odry. Zapewniają, że w przyszłości może on służyć w dowolnym miejscu na Ziemi.

W Kotlinie Kłodzkiej system tworzy prognozy stanu wód z trzygodzinnym wyprzedzeniem. Jest on jednak elastyczny do tego stopnia, że może ostrzegać przed zagrożeniem nawet na trzy doby wprzód. Jaki dokładnie będzie to czas, zależy od charakteru danej zlewni rzecznej – na długookresowe prognozy mogą liczyć te duże oraz położone na nizinach.

Oprócz systemu informatycznego kluczową częścią programu są stacje pomiarowe. W ostatnim czasie rozwinięta na Uniwersytecie Wrocławskim technologia wykazała bardzo wysoką dokładność pomiarów wód zarówno przy niskich stanach wody w rzekach, jak i w czasie przejścia wysokiej fali wezbraniowej.

System został przygotowany do wejścia na rynek w dwóch wersjach. Pierwsza obejmuje dedykowane hydrologiczno-meteorologiczne stacje pomiarowe wraz z osłoną przeciwpowodziową HydroProg, druga, niepełna – samą osłonę, która może działać również w oparciu o dane pochodzące z już istniejących sieci pomiarowych. Program ma dodatkowe zalety w postaci łatwości utrzymania oraz obsługi. To sprawia, że ma szanse stać się narzędziem powszechnie stosowanym w kraju i za granicą, a dzięki temu realnie wpłynąć na zmniejszenie skutków nagłych i intensywnych opadów, które prowadzą do szybkiego wzrostu poziomu wód w rzekach. System powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aleksandra Draus, źródło: UWr


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie