Życie akademickie

I Erasmus Education Week na UMCS

Opublikowano: 2017-03-16

forum akademickie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS zaprasza na I Erasmus Education Week, który odbędzie się 20-24 marca br. od godz. 10:00 w Instytucie Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12 w Lublinie).

1 Erasmus Education Week jest wydarzeniem ukierunkowanym na promocję programów międzynarodowej mobilności dla studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Planowane są m.in. prezentacje uniwersytetów partnerskich, wykłady, warsztaty, spotkania z udziałem gości zagranicznych i pracowników UMCS, pokazy studenckie oraz spotkania w placówkach współpracujących.

EEW zgromadzi przedstawicieli uczelni partnerskich Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz będzie okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych, zawodowych i naukowych środowisk akademickich. Uczestnicy Erasmus Week będą mogli także poznać specyfikę kształcenia na WPiP, zapoznają się z infrastrukturą Wydziału, odwiedzą instytucje partnerskie oraz poznają atrakcje naszego miasta.

Osoby spoza WPiP UMCS zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą uczestniczyć w poszczególnych wykładach w miarę dostępności miejsc.

Katarzyna Kozielewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie