Sprawy nauki

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich

Opublikowano: 14.03.2018

forum akademickie

Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w unikatowym projekcie, jakim jest I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r. Program koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów. Chodzi tu o postępowanie rekrutacyjne, tok studiów, ale i pomoc materialną.

Studia doktoranckie należą do bardzo trudnego segmentu nauki i szkolnictwa wyższego. Z jednej strony chodzi o delikatną materię, związaną ze złożonym procesem prowadzenia badań i rozwoju samego doktoranta, których finałem powinien być stopień doktora. Ze studiami związane są prawa i obowiązki doktoranta. W tych sprawach mają zastosowanie – odpowiednio – przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazuje na trudności w tym zakresie. Niewątpliwie na P.T. Kierownikach Studiów Doktoranckich spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników wprowadzono limit miejsc w konferencji, zaś rejestracja rozpocznie się w dniu 16 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://fpm.edu.pl/pl/ksd


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie