Sprawy nauki

IBL PAN zbada praktyki interdyscyplinarne w humanistyce

Opublikowano: 2019-07-17

forum akademickie

Rozwiązywanie coraz trudniejszych i bardzo złożonych problemów wydaje się być już dziś niemożliwe bez współpracy interdyscyplinarnej. Jak zatem powinna wyglądać współpraca instytucji naukowych? Odpowiedzi na to pytanie ma dostarczyć projekt SHAPE-ID, w którym bierze udział Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

SHAPE-ID (Shaping Interdisciplinary Practices in Europe) to jedna z ważnych inicjatyw w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Chodzi o przeanalizowanie, jak obecnie współpracują ze sobą instytucje naukowe oraz wskazanie mocnych i słabych stron takiej kooperacji. Efektem tego programu ma być lista dobrych praktyk i rekomendacji, która zostanie przekazana Komisji Europejskiej.

SHAPE-ID obejmie nauki humanistyczne, społeczne, techniczne i matematyczne. Badacze przyjrzą się istniejącym mechanizmom i współpracy międzynarodowych konsorcjów. Do wymiany doświadczeń zaproszą przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników sektora kultury, aktywistów, podmioty finansujące naukę oraz innych ekspertów.

Projekt SHAPE-ID koordynuje Trinity College Dublin z Irlandii. Uczestniczą w nim partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski.

Z ramienia IBL PAN inicjatywę pilotuje Centrum Humanistyki Cyfrowej i pracować przy projekcie będą: dr Maciej Maryl, dr Piotr Wciślik, dr Anna Buchner przy współpracy z Marta Błaszczyńską i Marią Wierzbicką.

Zadaniem IBL PAN jest analiza dokumentów i literatury z wykorzystaniem metod cyfrowych oraz przeprowadzenie badania ankietowego i warsztatów poświęconych interdyscyplinarnym problemom humanistyki cyfrowej.

Na projekt SHAPE-ID Komisja Europejska przeznaczyła 1,5 mln euro w ramach strategicznego programu Horyzont 2020. Prace nad projektem potrwają do lipca 2021 r.

JK

(Źródło: IBL PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie