Sprawy nauki

II Forum Młodych Naukowców na UMCS

Opublikowano: 09.11.2018

forum akademickie

W dniach 14-15 listopada 2018 roku w Lublinie odbędzie się II Forum Młodych Naukowców pod hasłem „Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność”. Uroczysta inauguracja wydarzenia będzie miała miejsce 14 listopada (środa), o godz. 9:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (sala główna na I p., ul. Grottgera 2). Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Inicjatywa adresowana jest do młodych pracowników nauki i doktorantów ze wszystkich uczelni publicznych w naszym mieście i regionie. Forum Młodych Naukowców jest miejscem spotkania badaczy oraz wymiany informacji, poglądów i pomysłów. Głównym celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia nowatorskich i interdyscyplinarnych badań oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego.

Program wydarzenia jest niezwykle bogaty – pierwszego dnia odbędzie się tzw. debata mistrzów. Wzorem pierwszej edycji Forum wezmą w niej udział wybitni naukowcy z różnych dziedzin naukowych: fizyk prof. dr hab. Wiesław Gruszecki oraz archeolog prof. dr hab. Andrzej Kokowski. Organizatorzy liczą na to, że spotkanie reprezentantów tak odmiennych obszarów naukowych zaowocuje interesującą dyskusją i przyniesie swoisty efekt synergii.

W panelu zatytułowanym „Historie sukcesu” wezmą udział wyróżniający się naukowcy wywodzący się z różnych uniwersytetów. Opowiedzą oni o własnej recepcie na sukces naukowy oraz o szansach, wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niosą badania interdyscyplinarne. Uczestnikom Forum organizatorzy oferują także udział w rozbudowanym bloku warsztatów naukowych, które pomogą wzmocnić tzw. kompetencje twarde i miękkie. Tematyka warsztatów obejmuje m.in.: design thinking, sztukę wystąpień publicznych, zarządzanie projektem badawczym, kreowanie wizerunku naukowca i planowanie ścieżki młodego naukowca czy współpracę naukowców z biznesem na przykładzie fotoniki.
Podczas wydarzenia będzie można również wysłuchać wykładów i prezentacji, m.in. na temat reformy szkolnictwa wyższego oraz naukowych baz danych, a także zwiedzić Centrum ECOTECH-COMPLEX i obejrzeć pokaz drukarki 3D.

Wszelkie informacje na temat tegorocznego Forum Młodych Naukowców są zamieszczone na stronie: www.forum.umcs.pl.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie