Życie akademickie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Toruniu II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia Szkoleniowo-Doradcza. Zgodnie z przyjętą formułą, wykład otwarcia poświęcony będzie aktualnemu orzecznictwu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. Wygłosi go Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia orzekający w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Program konferencji koncentruje się wokół dwóch głównych bloków: legislacji uczelnianej z uwzględnieniem sporządzania wybranych projektów aktów prawnych przez P.T. Prodziekanów, jak również chodzi tu o wydawanie decyzji administracyjnych, połączone z praktycznymi warsztatami pisania pism. Dopełnieniem będzie panel związany ze sprawami studenckimi w ustawie 2.0.

Do udziału organizator zaprasza prodziekanów ds. studenckich, wyrażając nadzieję, że konferencja przyjmie postać forum wymiany poglądów i dobrych praktyk.

Rejestracja rozpocznie się w dniu 12 lutego br.; liczba miejsce jest ograniczona.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani

JP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie