Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych „Psychozjum”.

Opublikowano: 2020-01-30

forum akademickie

Pod koniec maja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie sięIII Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych „Psychozjum”. 

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM. Ideą, jaka przyświecała organizatorom, jest stworzenie miejsca, w którym student bądź doktorant nauk społecznych będzie mógł zaktualizować wiedzę o najnowsze wyniki badań, zaprezentować swoją pracę naukową, wymienić się doświadczeniami czy nawiązać kontakty z innymi młodymi naukowcami. Cele konferencji to: umożliwienie prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na forum akademickim; rozwój kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki; rozwój kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji; integracja kół naukowych z całej Polski, nawiązanie nowych znajomości oraz współpraca między ośrodkami akademickimi.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • psychologię społeczną, poznawczą, edukacji, pracy i organizacji, zdrowia i choroby, zachowań konsumenckich, kliniczną;
  • kognitywistykę, neuropsychologię, sztuczną inteligencję, logikę;
  • statystykę, metodologię, psychometrię.

Zaplanowano sesje referatowe, sesję posterową, wystąpienia eksperckie oraz sześć warsztatów!

Konferencja „Psychozjum” odbędzie się w dniach 29–30 maja 2020 r. na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, Budynek E). Na zgłoszenia referatów i posterów organizatorzy czekają do 20 kwietnia, zaś zgłoszenia uczestnictwa biernego do 25 maja (lub do wyczerpania miejsc). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji: https://psychozjum.weebly.com/ oraz na profilu: https://www.facebook.com/psychozjum/.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie