Konferencje

III Ogólnopolska konferencja naukowa „Komunikacja w medycynie”

Opublikowano: 2018-11-27

forum akademickie

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. ks. Trojdena 2a w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolska konferencja naukowa „Komunikacja w medycynie”.

W czasie dwóch dni konferencji poruszone zostaną zagadnienia w trzech obszarach:

1) naukowo-badawczym – skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznym – obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowym – skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

Patronat honorowy nad konferencją objął JMR WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz JMR UW prof. Marcin Pałys.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: https://komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl/content/program

Klaudia Wendycz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie