Sprawy nauki

IMN liderem w projektach RESCOPER i SEEMAG

Opublikowano: 14.02.2018

forum akademickie

Instytut Metali Nieżelaznych został liderem projektu „Bezodpadowa technologia nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego – RESCOOPER”. Projekt wykonany będzie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”, finansowanego przez NCBR.

Projekt pod kierownictwem dr. inż. Wojciecha Głuchowskiego realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Rzeszowska oraz KUCA Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych stopów miedzi oraz innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod nasadkowych, charakteryzujących się korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do dotychczas stosowanych ze stopu CuCrZr.

Drugim projektem, także finansowanym ze środków NCBR, jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy – SEEMAG. Tak jak poprzedni realizowany jest ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Projekt pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kolano-Burian, prof. IMN, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Warszawska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Górniczo-Hutnicza, ENEL-PC Sp. z o.o. oraz FluxCom Jakość Energii Elektrycznej Mirosław Łukiewski.

Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania wysokoindukcyjnych i niskostratnych nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy.

Jk

(źródło: IMN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie